OECD:s rapport Skills for the digital transition: Bedömning av den senaste utvecklingen med hjälp av stora data ”(2022)

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) stöder stater och deras regeringar i utformningen av en offentlig politik som främjar välstånd, jämlikhet, möjligheter och välstånd för alla. I detta sammanhang och insikt om att ny digital teknik som artificiell intelligens, robotteknik osv. förändrar människors sätt att leva, arbeta och lära sig, offentliggjorde i oktober 2022 rapporten Skills for the digital transition: Bedömning av den senaste tidens trender med hjälp av stora data ”.

Huvudsyftet med rapporten är att presentera de senaste tendenserna när det gäller färdigheter som krävs inom digitala yrken och att lyfta fram de bästa sätten att anpassa arbetstagarna till dessa krav. Med beaktande av den ständiga utvecklingen av digital teknik och digitaliseringen av det sätt på vilket arbetet utförs tar man upp frågan om arbetstagarnas digitala omställning genom att stärka deras färdigheter och utbilda dem i spjutspetsteknik.

Rapportens huvudpunkter:

Den belyser först de utmaningar som uppstår på arbetsmarknaden, såsom den nuvarande pandemin och dess effekter, och belyser den digitala teknikens betydelse i ekonomin. Därefter görs en bedömning av färdigheter och kompetensprofiler hos arbetstagare som formas inom digitala yrken, t.ex. programvaruutvecklare, ingenjörer, datavetenskaper och datatekniker. Det finns till exempel en stor efterfrågan på färdigheter för avancerad digital teknik såsom maskininlärning, datavetenskap och datavisualisering. För att exportera dessa resultat inriktades undersökningen på Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Förenade kungariket, Förenta staterna, Singapore och Spanien. Slutligen föreslås i rapporten vilken typ av omskolning som en arbetstagare kommer att behöva övergå till yrken med en positiv utveckling i den digitala världen.

Vem rapporten riktar sig till:

  • regeringarna ska utforma riktade strategier för omskolning och kompetenshöjning
  • arbetstagare och arbetssökande för att informera och dra nytta av den digitala omställningen.

Rapporten, som utarbetats av OECD:s direktorat för sysselsättning, personal och sociala frågor, finns tillgänglig på engelska och finns på OECD:s e-biblioteks officiella webbplats i kategorin Sysselsättning.

© OECD

KOMMENTERA: OECD:s rapport Skills for the digital transition: Bedömning av den senaste utvecklingen med hjälp av stora data ”(2022)

Du måste logga in för att kommentera