OECD Skills for the Digital Transition (2022)

I denna rapport från OECD presenteras de senaste tendenserna när det gäller efterfrågan på dessa digitala yrken och belyser var flaskhalsar på arbetsmarknaden håller på att växa fram och politiska åtgärder behövs – och kommer att behövas – för att hjälpa enskilda personer att förvärva digitala färdigheter för att blomstra på arbetsmarknader och samhällen som utvecklas snabbt.

Detaljnivån i den information som används i denna rapport gör det möjligt att identifiera de specifika kompetensbehoven hos arbetsgivare i varje land och att stödja utformningen av arbetsmarknads- och utbildningspolitiken så att den på ett effektivt sätt kan möta aktuella och kommande utmaningar. Denna rapport riktar sig också till allmänheten genom att ge insikter om arbetsmarknadernas inriktning och vad arbetstagare kan behöva förvänta sig i fråga om kompetenskrav inom en nära framtid, så att deras utbildningsbeslut kan bygga på kunskap om dessa senaste trender.

Denna rapport är inriktad på Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Förenade kungariket, Förenta staterna, Singapore och Spanien. Bland de digitala yrken som analyserats har programvaruutvecklare, programmerare och ingenjörer, dataforskare och datatekniker upplevt några av de mest anmärkningsvärda tillväxttalen i de flesta länder.

Uppgifter för EU-länderna visar att lediga platser för digitala yrkesutövare har påverkats negativt av den kraftiga nedgången i den ekonomiska aktiviteten under covid-19-pandemin. Trots detta har vissa digitala yrken, även under pandemin, upplevt en markant ökning av antalet lediga tjänster i EU jämfört med perioden före pandemin. Framöver förväntas efterfrågan på många digitala yrkesutövare i EU växa på medellång till lång sikt, eftersom covid-19-pandemins effekter på arbetsmarknaderna absorberas fullt ut.

Uppgifter i denna rapport visar också att digitala arbetstillfällen kräver en heterogen blandning av tekniska och kognitiva färdigheter på hög nivå:

  • databashanteringsfärdigheter efterfrågas av arbetsgivare tillsammans med flera andra datarelaterade färdigheter och dataanalysfärdigheter. På samma sätt avslöjar analysen de senaste trenderna när det gäller efterfrågan på färdigheter inom digitala yrken, såsom den ökande betydelsen av plattformar med öppen källkod och kunskaper i programmeringsspråk som Java.
  • avancerade dataanalysfärdigheter såsom kunskaper om maskininlärning, datavetenskap och datavisualisering står i centrum för utvecklingen och införandet av en rad olika digitala tekniker som utnyttjar användningen av tillgängliga digitala data.
  • efterfrågan på kompetens i sociala medier ökarkraftigt på arbetsmarknaderna som helhet och inte bara inom yrken som är digitala, vilket tyder på att allt fler företag nu anställer (eller söker efter) arbetstagare med kompetens inom förvaltning av sociala medier.

Slutligen används i denna rapport operativa program för att identifiera kompetenslikheter mellan yrken och för att fastställa vilken typ av omskolning som skulle behövas för att göra en karriärövergång från yrken vars sysselsättningsprognoser är negativa för andra som i stället förväntas växa i framtiden och som är digitala till sin natur. Resultaten visar till exempel att arbetstagare med ”traditionella” arbeten, såsom reklamförsäljare, skulle kunna omskola sig till specialister på digital marknadsföring genom att skaffa sig utbildning i webbanalys, marknadsföring på nätet, optimering av sökmotorer (SEO), upphovsrätt och relaterade tekniska färdigheter såsom Semrush. Andra exempel på omskolningsvägar ges i rapporten.

Uppgifterna i denna rapport är avgörande för att regeringarna ska kunna utforma riktade strategier för omskolning och kompetenshöjning och för att arbetstagarna ska kunna dra nytta av den digitala omställningen och på så sätt hjälpa länder och enskilda personer att blomstra på framtida arbetsmarknader.

KOMMENTERA: OECD Skills for the Digital Transition (2022)

Du måste logga in för att kommentera