Ny vägledning för små och medelstora företag om blockkedjeteknik (2022)

I sina insatser för att öka medvetenheten och hjälpa små och medelstora företag att anta och använda blockkedjestandarder har småföretagsstandarder tagit fram denna vägledning om blockkedjeteknik och distribuerad databasteknik (DLT) med titeln ”New SME Guide on blockchain: Att förverkliga de små och medelstora företagens starka sidor för att leda strategiskt digitalt oberoende”.

EU:s blockkedjemarknad förväntas värderas till omkring 59 miljarder euro fram till 2028. Små och medelstora företag kan använda blockkedjor för att växa sina företag och gå i bräschen för digitalisering och hållbarhet. Blockkedjeteknik hjälper dessutom sektorer som inte är IKT-sektorer att bli mer effektiva och hållbara genom autentiserade transaktioner och ökade transparensmetoder.

Hur kan små och medelstora företag kontrollera att ursprunget för råvaror som importeras från länder utanför EU är hållbart och miljövänligt utan att förlita sig på komplicerade och kostsamma kontrollförfaranden?

Hur kan de utföra internationella transaktioner utan att vara inblandade i bedrägerier eller penningtvätt?

Finns det en bättre och effektivare process för att certifiera ISO:s förvaltnings- och säkerhetssystem?

Vägledningen, som tagits fram av experter på små och medelstora företag, kommer att besvara dessa frågor och bidra till att öka de små och medelstora företagens medvetenhet om hur man på lämpligt sätt kan använda teknik, anpassa sig till EU-lagstiftningen och upprätthålla konsekvens i standardiseringsarbetet. Dessutom innehåller dokumentet en uppdatering om utvecklingen av EU:s politik och de geopolitiska utmaningar som små och medelstora företag kan ställas inför när de använder den föreslagna tekniken och de föreslagna standarderna.

Handboken syftar till att illustrera fyra fallscenarier som visar hur blockkedjeteknik fungerar:

  1. Stärker företagens övergripande hållbarhet
  2. Hjälper små och medelstora företag att certifiera sitt kvalitetsstyrningssystem
  3. Säkerställer autentisering och förtroende för identifiering
  4. Stärker de politiska åtgärderna för att ta itu med och uppmana till geopolitiska farhågor

Vägledningen för små och medelstora företag om blockkedjeteknik och distribuerad databasteknik ger små och medelstora företag grundläggande men ändå centrala principer för blockkedjeteknik och teknik med teknik för distribuerade liggare och hur deras standardisering kan bidra till att stärka öppenheten och hållbarheten i verksamheten, utöka lösningarna och avsevärt minska transaktionskostnaderna för företagen.

KOMMENTERA: Ny vägledning för små och medelstora företag om blockkedjeteknik (2022)

Du måste logga in för att kommentera