Mot en grön digital framtid (JRC – 2022)

25 Augusti 2022, 07:52 Mot en grön digital framtid – JRC 2022

I denna studie från Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum undersöks hur den gröna och digitala omställningen kan bli framgångsrik.

Både den gröna och den digitala omställningen är kommissionens politiska prioriteringar som kommer att forma vår framtid på lång sikt. Även om dessa båda omställningar samtidigt, eller ”dubbla”, kan förstärka varandra på många områden, är de inte automatiskt anpassade till varandra. Till exempel har digital teknik betydande miljöavtryck som går stick i stäv med målen för den gröna omställningen. Därför är det viktigt med en proaktiv och integrerad strategi för att hantera den gröna och digitala omställningen för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande.

Syftet med denna studie är att analysera hur Europeiska unionen kan se till att dessa två omställningar ömsesidigt förstärker varandra. Undersökningen är inriktad på fem av de sektorer som släpper ut mest växthusgaser:

1) jordbruk,

2) byggnader och byggnation,

3) energi,

4) energiintensiva industrier, och

5) transport och rörlighet.

På grundval av denna analys fastställer rapporten centrala krav för att EU:s gröna och digitala omställning ska lyckas.

KOMMENTERA: Mot en grön digital framtid (JRC – 2022)

Du måste logga in för att kommentera