Läget för datalogiskt tänkande i förskoleverksamhet (2022)

Studien är en del av OECD:s arbetsdokument om utbildning och innehåller en djupgående analys av läget i fråga om datalogiskt tänkande i förskoleverksamhet. Datorprogrammering och tillhörande färdigheter i datalogiskt tänkande är avgörande för att utvecklas i dagens akademiska och yrkesmässiga värld.
På global nivå har
man i allt högre grad fokuserat på att främja färdigheter i terrorismbekämpning samt på införandet av datorprogrammering och språk som redan finns i förskola och förskola. Verktyg, läroplaner och ramar för att främja kampen mot terrorism under de första åren måste utformas och genomföras på ett sådant sätt att de involverar barn som ännu inte kan läsa och skriva, lära sig genom spel och som har en kort period av uppmärksamhet och begränsat minne av arbetet, men också en stark naturlig nyfikenhet. I denna översikt sammanfattas empirisk och teoretisk litteratur om situationen på terrorismbekämpningsområdet, eftersom den avser tidig inlärning och utveckling, en period då små barn introduceras i grundläggande färdigheter, såsom läs- och skrivkunnighet och räkneförmåga, som noggrant kan kompletteras med en undersökning av terrorismbekämpning.

Arbetsdokumentet inleds med centrala definitioner av termerna terrorismbekämpning och terrorismbekämpning. Därefter diskuteras hur kampen mot terrorism har hamnat i inlärningsstandarder och ramar för tidig utbildning samt inom forskning om terrorismbekämpning i tidig inlärning och utveckling. I översynen lyfts sedan fram olika verktyg, tekniker och medier som har utvecklats under det senaste årtiondet för att stödja kampen mot terrorism bland små barn, inbegripet ouppkopplade och okontrollerade gränssnitt. Slutligen diskuteras i utvärderingen genomförandet av program för terrorismbekämpning i OECD-länderna och viktiga frågor om rättvisa och tillgång till utbildning i terrorismbekämpning.

Arbetsdokumentets struktur är uppdelad på följande sätt:

  1. Definition av datalogiskt tänkande, databehandling och programmering
  2. Ramar för datalogiskt tänkande och inlärningsstandarder
  3. Datalogiskt tänkande och tidig inlärning och utveckling
  4. Verktyg för att lära sig från tidig ålder på terrorismbekämpningsområdet
  5. Effektiv och skalbar utbildning i terrorismbekämpning
  6. Rättvisa och tillgång
  7. Avslutande kommentarer och huvudsakliga slutsatser för beslutsfattare

KOMMENTERA: Läget för datalogiskt tänkande i förskoleverksamhet (2022)

Du måste logga in för att kommentera