IT-utbildning i skolan i Europa (Eurydice-rapporten 2022)

05 Oktober 2022, 10:58 IT-utbildning i skolan i Europa

Att utbilda elever i skolan i informationsteknik är avgörande för att förse alla medborgare med de grundläggande kunskaper som krävs för att delta, påverka och bidra till utvecklingen av den digitala världen. Den digitala ekonomin, som kommer att spela en nyckelroll i Europas återhämtning från pandemin, kräver dessutom digitalt kompetenta medborgare och arbetstagare.

I denna rapport undersöks de ämnen som i hela grundskolan och gymnasiet omfattar läranderesultat med anknytning till informationsteknik i 37 europeiska länder (39 utbildningssystem). Man tittar också på lärarnas kvalifikationer i dessa ämnen, utbildningsprogram och andra stödåtgärder som står till deras förfogande.

KOMMENTERA: IT-utbildning i skolan i Europa (Eurydice-rapporten 2022)

Du måste logga in för att kommentera