ICT4:s handbok för äldre – Onlineakademin

ICT4 The Elderly Handbook Serves som verktygslåda och utbildningsutrymme för utbildare och praktikanter som arbetar med digitala färdigheter för äldre

ICT4 Elderly är ett europeiskt projekt som syftar till att underlätta en väg för kompetenshöjning av individers digitala kompetens mellan 55 och 75 och göra dem medvetna om några av de många möjligheter som internet erbjuder. ICT4 Elderly Handbook är ett utbildningsutrymme online för utbildare och praktikanter om specifika digitala färdigheter. Syftet med handboken är att fungera som ett gemensamt dokumentationsutrymme för alla som deltar i vår utbildningsverksamhet. Det är så vi definierar vår webbaserade akademi: en öppen, offentlig plats, lättillgänglig, med användbart innehåll (scenarier, utbildningsresurser och resultat) för andra personer att återanvända. Det är vår avsikt att skapa en praktikgemenskap kring digitala färdigheter för äldre.

KOMMENTERA: ICT4:s handbok för äldre – Onlineakademin

Du måste logga in för att kommentera