Humankapital på arbetsplatsen: Erfarenhetsvärdet – McKinsey (2022)

Den viktigaste resursen i en ekonomi eller organisation är dess humankapital– det vill säga arbetskraftens
kollektiva kunskaper, attribut, färdigheter, erfarenhet och hälsa. Utvecklingen av
humankapitalet börjar i tidig barndom och fortsätter genom formell utbildning, men vår
forskning är inriktad på nästa fas, som sträcker sig över hela arbetslivet.

I detta urval av uppgifter är ungefär en tredjedel av de amerikanska, tyska och brittiska arbetstagarna, och nästan en fjärdedel av de indiska arbetstagarna, på väg att flytta upp en eller flera kvintiler i uppskattade livsinkomster från sin karriärstart. Denna uppåtriktade grupp utmärker sig för att göra mer frekventa och djärvare roller. Enskilda personer kan dock inte vidta djärva åtgärder om inte arbetsgivaren ser sin potential och tar en chans att anställa dem. Det effektivaste sättet för en enskild person att maximera ”erfarenhetseffekten” är att ansluta sig till en organisation som prioriterar och stärker deras utveckling.

KOMMENTERA: Humankapital på arbetsplatsen: Erfarenhetsvärdet – McKinsey (2022)

Du måste logga in för att kommentera