Från undersökning till strategi: Förstå kompetenstrender inom avancerad tillverkning

Baserat på data som samlats in från CECIMO:s undersökning i november 2023, som omfattar svar från 44 % stora företag, 31 % medelstora företag, 16 % små företag och 9 % mikroföretag, syftar rapporten till att ge insikter om det föränderliga landskapet av kompetenskrav och framväxande yrkesprofiler. Rapporten undersöker efterfrågan på teknisk kompetensbrist eftertraktade yrkesprofiler, betonar bristen på arbetskraft och kompetens, avdelningar som upplever kompetensbrist och rekryteringsutmaningar.

Syftet med denna rapport är att upprätta en uppdaterad kompetensdatabas som fungerar som en värdefull resurs för industriella intressenter, utbildningsinstitutioner och beslutsfattare. Denna databas syftar till att övervaka den dynamiska karaktären hos kompetenskrav, ta itu med kompetensglapp, underlätta anpassningen av läroplaner till marknadens behov och locka en diversifierad arbetskraft till tillverkningssektorn, särskilt den yngre generationen och kvinnor.

Viktiga slutsatser om digitala färdigheter

Undersökningen visar att nästan 55 % av företagen inser vikten av automationskontrollsystem för automatiserade tillverkningsprocesser, medan cirka 48 % bekräftar vikten av dataanalys och visualiseringsförmåga. Detta belyser en växande medvetenhet om värdet av datadrivet beslutsfattande och visualisering av komplexa dataset för att optimera tillverkningsprocesser. Dessutom erkänner 45 % av branscherna behovet av en
varierad uppsättning expertis, inklusive Robotics Operations, Programming, Integration and Maintenance, Felsökning och Collaborative Robotics (Cobots), maskininlärningsförmåga och AI-hantering.

Mer än en tredjedel (35,5 %) av företagen lägger stor vikt vid kompetens inom datorstödd design (CAD) och programvara för datorstödd tillverkning (CAM), vilket understryker den viktiga roll som design- och tillverkningsprogramvara spelar för att forma moderna produktionsprocesser. På samma sätt prioriterar 32 % av företagen digitala färdigheter inom sakernas internet (IoT) och sensorintegration, tillsammans med medvetenhet om cybersäkerhet, vilket återspeglar branschens proaktiva inställning till att minska cyberhot. Samtidigt betonar 29 % av företagen vikten av 3D- modellering och simulering, tillsammans med Computer Numerical Control (CNC) programmering, vilket innebär den ökande relevansen av dessa färdigheter för att optimera tillverkningsprocesser.

Digitala tvillingmodelleringsfärdigheter citeras av nästan 26 % av företagen, vilket visar ett växande intresse för att utnyttja digital representation för tillverkningsförbättringar. Färdigheter i Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) anses dock inte vara en viktig prioritering för avancerade tillverkningsföretag, vilket tyder på att dessa tekniker för närvarande kanske inte uppfattas som väsentliga komponenter i den kompetensuppsättning som krävs för digital omvandling.

I allmänhet uppfattar omkring 65 % av företagen kompetensbrist som ett hinder för införandet av digital teknik, medan endast 32,3 % inte ser det som ett hinder.

Viktiga slutsatser om digitala arbetstillfällen

En betydande majoritet, 58 % av branscherna, identifierar Automation och Mechatronic Systems Technicians som grundläggande för installation, underhåll och reparation av automatiserade maskiner och robotsystem, vilket minimerar driftstopp i tillverkningen. Dessutom betonar cirka 48 % av företagen vikten av Robotics Specialists/Human-Robot Interaction Operators, ansvarsfull programmering, övervakning av prestanda och drift av robotsystem, tillsammans med säkerhets-
och cybersäkerhetsspecialister, IoT-specialister och säkerhetsanalytiker, som har till uppgift att skydda digitala system och hantera säkerhetsåtgärder mot cyberhot.

En annan betydande andel, 45 % av företagen, ser dataingenjörer och analytiker som avgörande för att hantera och analysera data för att optimera processer och förbättra beslutsfattandet. På samma sätt anser nästan 42 % av industrin att AI- och maskininlärningsspecialister är viktiga roller för att implementera AI-algoritmer och maskininlärningsmodeller för att förbättra automatisering, beslutsfattande och prediktiva förmågor.

En mindre andel, 29 % av företagen, anser att Analytics-utvecklare är viktiga för att optimera informerat beslutsfattande. Ungefär 26 % tror på den växande betydelsen av Smart Factory Managers, Web Security Experts och Operations Technology Performers, övervakar integrationen av intelligent teknik, skyddar digitala tillgångar och underhåller drifttekniska system för smidiga industriella processer. CAD och CAM Engineers/Designers lyfts fram av drygt en femtedel (22,6 %) av företagen för att designa och optimera komponenter och processer inom tillverkning, med en mindre andel för Digital Twin Analysts och AR/VR Integration Specialists.

KOMMENTERA: Från undersökning till strategi: Förstå kompetenstrender inom avancerad tillverkning

Du måste logga in för att kommentera