Förstärkning av mänskligheten i system för artificiell intelligens (2022)

25 Augusti 2022, 07:52 • Rosanna Fanni, Valerie Eveline Steinkogler, Giulia Zampedri & Jo Pierson Förstärkning av mänskligheten i system för artificiell intelligens

Nyligen väckte forskare inom olika discipliner etiska, rättsliga och sociala farhågor om begreppet mänsklig inblandning, kontroll och tillsyn över system för artificiell intelligens (AI). 

För att ge användarna egenmakt i AI-medierade kommunikationsprocesser införs i denna artikel begreppet aktivt mänskligt organ och varför det behövs exempel på öppna och prövningsmekanismer för att stärka ett aktivt mänskligt organ.

I dokumentet hävdas att AI-politiken bör införa rättigheter för användare att snabbt bestrida eller korrigera ett AI-baserat beslut. Denna rättighet skulle stärka individens självständighet och stärka de grundläggande rättigheterna i den digitala tidsåldern. I slutsatsen identifieras vägar för framtida teoretisk och empirisk forskning om aktiv mänsklig verksamhet i tider av allmänt utbredd AI.

KOMMENTERA: Förstärkning av mänskligheten i system för artificiell intelligens (2022)

Du måste logga in för att kommentera