Förbättra lärandet med hjälp av digitala verktyg och metoder – Hur digital teknik i den obligatoriska utbildningen kan bidra till att främja inkludering (2021)

Denna jämförande EU-studie, som genomfördes över 12 månader mellan september 2020 och september 2021, syftade till att bedöma den digitala teknikens faktiska och potentiella roll när det gäller att främja tillgång, kvalitet och rättvisa i den obligatoriska skolutbildningen i hela Europa, och dess roll när det gäller att komplettera och stärka traditionella former av undervisning och lärande. 

De viktigaste resultaten:

  • Studien visade att tillgång till digital infrastruktur och verktyg av hög kvalitet är förutsättningar för att utnyttja digitaliseringen för inkluderande utbildning.
  • Trots vikten av att se till att de studerande har tillgång till digital teknik står det klart att tillgång i sig inte är en garant för läranderesultat. Lärare och inlärare behöver särskilda pedagogiskt inriktade digitala färdigheter för att effektivt integrera digital teknik i undervisnings- och inlärningsmetoder.
  • Digital inkludering för särskilda utsatta elevgrupper har vanligtvis skett i form av punktvisa initiativ nedifrån och upp utan en vägledande ram på systemnivå.
  • för att främja inkluderingen av elever med utvecklings- och uppmärksamhetsproblem i den obligatoriska utbildningen visar forskningen att digitala verktyg skulle kunna vara särskilt användbara för att skydda denna elevgrupp från att distrahera ljud, ljus, syn och rörelser, vilket gör det lättare att fokusera och upprätthålla koncentrationen.

KOMMENTERA: Förbättra lärandet med hjälp av digitala verktyg och metoder – Hur digital teknik i den obligatoriska utbildningen kan bidra till att främja inkludering (2021)

Du måste logga in för att kommentera