Finansiering av digitaliseringen av små och medelstora företag De digitala innovationsknutpunkternas möjliggörande roll (2019)

EIB:s avdelning för innovationsfinansiering, som är medveten om vikten av digitalisering av små och medelstora företag, har i samarbete med Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och i nära samarbete med kommissionens GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik utarbetat denna studie för att se över villkoren för tillgång till finansiering för digitaliseringen av små och medelstora företag och de digitala innovationsknutpunkternas roll som viktiga möjliggörande faktorer i det bredare ekosystemet.

KOMMENTERA: Finansiering av digitaliseringen av små och medelstora företag De digitala innovationsknutpunkternas möjliggörande roll (2019)

Du måste logga in för att kommentera