Europols hotbildsbedömning av internetstödd organiserad brottslighet (Iocta) för 2021

Denna studie som genomförts av Europol ger en brottsbekämpningsinriktad bedömning av framväxande hot och viktig utveckling på området it-brottslighet. I tidigare versioner av IOCTA betonades att den ihållande karaktären hos olika metoder innebar att förändringarna av it-brottshoten var mer sällsynta än vad som allmänt uppfattas. Förra årets IOCTA fångade landskapet genom att reflektera över hur it-brottslighet är en utveckling snarare än en revolution.

I årets rapport äreffekterna av covid-19-pandemin fortfarande synliga. Den påskyndade digitaliseringen i samband med pandemin har i hög grad påverkat utvecklingen av ett antal cyberhot, bland annat följande:

  • Program med anknytning till utpressningsprogram gör det möjligt för en större grupp brottslingar att angripa stora företag och offentliga institutioner genom att hota dem med mångskiktade utpressningsmetoder såsom DDoS-attacker.
  • Mobil sabotageprogram utvecklas när brottslingar försöker kringgå ytterligare säkerhetsåtgärder såsom tvåfaktorsautentisering.
  • Näthandel har lett till en kraftig ökning av bedrägerier på nätet.
  • Uttryckligt egenproducerat material är ett växande problem och delas också ut i vinstsyfte.
  • Brottslingar fortsätter att missbruka legitima tjänster såsom VPNs, krypterade kommunikationstjänster och kryptovalutor.

KOMMENTERA: Europols hotbildsbedömning av internetstödd organiserad brottslighet (Iocta) för 2021

Du måste logga in för att kommentera