Europeisk strategi för blockkedjeteknik (2022) – Chaise

Ny teknik och digitala innovationer håller gradvis på att omforma många sektorer. Blockkedjetekniken har under de senaste åren spridit sig till olika branscher och funktionella roller, vilket har haft en betydande inverkan på den nuvarande arbetsmarknaden.

Chaise huvuduppgift som branschallians är att ta itu med bristen på kompetens i blockkedjeteknik och utveckla en strategi för utveckling av blockkedjans kompetens i Europa. Projektet har också åtagit sig att tillhandahålla framtidssäkrade utbildningslösningar för att tillgodose den europeiska blockkedjans nuvarande och framtida kompetensbehov.

Huvudsyftet med detta betänkande är att föreslå en strategi för skrotning som skulle tillgodose 21-talets behov. Det handlar om vad som ska undervisas (vilka färdigheter), vem (vilka aktörer som berörs) och hur (strategier och handlingsplaner).

KOMMENTERA: Europeisk strategi för blockkedjeteknik (2022) – Chaise

Du måste logga in för att kommentera