ESSA representerar programvarukompetensstrategin

13 Augusti 2022, 06:06 • Lina Jerina Ljubojević ESSA:s strategi.

För att överbrygga kunskapsklyftan i ESSA (European Software Skills Alliance) presenteras en kompetensstrategi för programvara för Europa.

Den ger svar på hur man kan ta itu med bristen på yrkesverksamma inom programvaran och den framtida efterfrågan på dessa färdigheter på arbetsmarknaden.

Strategin innehåller aspekter och expertrekommendationer för utbildning, uppgradering av kunskaper och omskolning av personer till arbetsprofiler på området programvara som kommer att eftersträvas i hög grad i framtiden. Den anger riktningen för det framtida arbetet med tre viktiga pelare: utbildning och validering. Det är utgångspunkten för utarbetandet av uppdaterade och marknadsorienterade läroplaner och program för yrkesutbildning för programvaruyrken under 2022.

Enskilda bör utbildas genom egenföretagande och arbetsplatsförlagt lärande. ESSA främjar bredare tillgång till utbildning genom att ta itu med de största hindren när det gäller utbildning, uppgradering av kunskaper och omskolning av personer till efterfrågade programvaruprofiler.

— Tåg för tillämpningar. ESSA ska stödja utvecklingen av flexibla men allmänt tillämpliga utbildningsprofiler, tillsammans med särskilda kursplaner och program för yrkesutbildning som är relevanta för programvaruroller.

— De styrkande handlingarnas gränsöverskridande giltighet. ESSA främjar internationell rörlighet genom att stödja överförbara och erkända läranderesultat på EU-nivå.

Bakgrund till tvisten

Det finns omkring 8 miljoner IKT-specialister i Europa, vilket ligger långt efter de 20 miljoner som fastställts av Europeiska kommissionen. Den europeiska programvarusektorn växer märkbart – 45 % av de tillfrågade organisationerna uppskattar att de kommer att behöva fler utvecklare under de kommande fem åren. Organisationerna skulle redan omedelbart behöva fler experter på DevOps och tekniska profiler. ESSA vill tillhandahålla de lärandeinstrument som människor behöver för att tillgodose denna efterfrågan på programvarufärdigheter.

MER INFORMATION OM PROJEKTET FINNS PÅ

ESSA:s webbplats I Twitter I LinkedIn

KONTAKT FÖR PRESSEN:

Marie Montaldo, projektansvarig för kommunikation, DIGITALEUROPE marie.montaldo@digitaleurope.org

 

O ESSA

ESSA (European Software Skills Alliance) är ett alleuropeiskt projekt som finansieras genom Erasmus +. Projektet syftar till att stärka programvarukompetensen i Europa och förena utbildningsutbudet med arbetsmarknadens behov.

ESSA-konsortiet

Anslutande partner

Adecco Formazione, AICA, AKMI, AMETIC, ASIIN Consult, BCS Training, Budapest University of Technology and Economics, Codecool, DIGITALEUROPE, Digital Technology Skills, Global Knowledge France, Global Knowledge Netherlands, Handelskammaren i Slovenien, Hellenic Open University, HU University of Applied Sciences Utrecht, Irish Computer Society, IVSZ, MODIS, UNINFO, University of Ljubljana, Warszawa School of Computer Science.

Deltagande partner

Amazon Web Services, European Schoolnet, generalförsamlingen, IT professionalism Europe, NVIDIA Deep Learning Institute.

KOMMENTERA: ESSA representerar programvarukompetensstrategin

Du måste logga in för att kommentera