Digitala färdigheter: utmaningar och möjligheter under pandemin (2021)

I denna rapport från Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) undersöks hur coronaviruspandemin har ökat efterfrågan på digitala färdigheter inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och andra yrken än IKT-relaterade, och innehåller politiska förslag.

Forskningsresultaten visar att IKT-kunskaper och digitala färdigheter främst efterfrågas av IKT-personal och IKT-tekniker, följt av forsknings-, ingenjörs- och kontorsyrken. Elementära arbetstagare, fabriksarbetare och personer som tillhandahåller personliga tjänster förlitar sig jämförelsevis mycket mindre på digitala färdigheter.

Enligt rapporten finns det många aktiviteter som är inriktade på grundläggande yrkesutbildning, men mer omfattande framsteg måste göras när det gäller att fortsätta yrkesutbildningen och ta itu med den digitala kompetensklyftan bland vuxna medborgare. Dessutom är utbildning av lärare och utbildare i digital kompetens så att de på ett effektivt sätt kan stödja eleverna ofta en underutvecklad del av de nationella kompetenssystemen. Beslutsfattarna bör beakta dessa aspekter när de behandlar frågan om digitala färdigheter.

KOMMENTERA: Digitala färdigheter: utmaningar och möjligheter under pandemin (2021)

Du måste logga in för att kommentera