Digitala färdigheter för FAIR och öppen vetenskap (2021)

15 Juni 2022, 09:47 • ["Directorate-General for Research and Innovation (European Commission)","EOSC Executive Board","Manola, N.(editor), Lazzeri, E.(editor), Barker, M.(editor), Kuchma, I.(editor), Gaillard, V.(editor), Stoy, L.(editor)"] Digitala färdigheter för FAIR och öppen vetenskap – rapport från det europeiska forskningscentrumets verkställande styrelses arbetsgrupp för färdigheter och utbildning

Det behövs en övergripande kompetens- och utbildningsstrategi för att förverkliga visionen om ett starkt europeiskt forskningsmoln (EOSC). Färdigheter och utbildning är avgörande för att integrera Fairfrågor och praxis för öppen vetenskap för att stimulera innovation som i slutändan ger fördelar för samhället.

Det finns dock stora utmaningar när det gäller att skapa och upprätthålla den digitala arbetskraft som behövs för att förverkliga visionen om det europeiska öppna forskningsmolnet och för att se till att Europa behåller sin ledande ställning inom öppen vetenskap. För att förverkliga visionen om ett starkt forskningsekosystem med data och programvara i centrum har det europeiska öppna forskningsmolnet en viktig roll att spela när det gäller att säkerställa erkännande av yrkesverksamma med digital kompetens, sprida möjligheter att förvärva Fairkompetens och färdigheter inom öppen vetenskap, möjliggöra tillgång till relevanta inlärnings- och utbildningsresurser ochfrämja strategiska agendor på nationell och europeisk nivå.

Denna oberoende expertrapport härrör från arbetet i det europeiska forskningscentrumets verkställande styrelses arbetsgrupp för kompetens och utbildning.

KOMMENTERA: Digitala färdigheter för FAIR och öppen vetenskap (2021)

Du måste logga in för att kommentera