Digitala färdigheter för FAIR och öppen vetenskap (2021)

Det behövs en övergripande strategi för kompetens och utbildning för att förverkliga visionen om ett starkt europeiskt ekosystem för forskningsdata inom öppen vetenskap. Kompetens och utbildning är avgörande för att integrera Fairfrågor och praxis för öppen vetenskap för att stimulera innovation som i slutändan ger fördelar för samhället. Det finns dock stora utmaningar när det gäller att skapa och upprätthålla arbetskraften med de digitala färdigheter som krävs för att uppnå visionen om det europeiska öppna forskningsmolnet och se till att Europa förblir ledande inom öppen vetenskap. För att uppnå visionen om ett starkt forskningsekosystem med fokus på data och programvara har det europeiska öppna forskningsmolnet en viktig roll att spela när det gäller att säkerställa erkännande av digitalt kvalificerade yrkesutövare, sprida möjligheter att förvärva Fairkompetens och kompetens inom öppen vetenskap, ge tillgång till relevanta lärande- och utbildningsresurser och påverka strategiska agendor på nationell och europeisk nivå.

KOMMENTERA: Digitala färdigheter för FAIR och öppen vetenskap (2021)

Du måste logga in för att kommentera