Digitala arbetsplattformars roll i omvandlingen av arbetslivet (2021)

”De digitala arbetsplattformarnas roll i omvandlingen av arbetslivet” – är en rapport som ingår i rapporten Work Employment and Social Outlook 2021 som lagts fram av Internationella arbetsorganisationen.

Rapporten ger en heltäckande bild av arbetstagarnas och företagens erfarenheter av webbaserade och platsbaserade plattformar online och bygger på enkäter och intervjuer med omkring 12,000 arbetstagare och företrädare för 85 företag runt om i världen inom flera sektorer. Den ger också insikter i affärsmodellen för digitala arbetsplattformar, undersöker regleringsåtgärder runt om i världen och ger en väg framåt för att säkerställa att allt plattformsarbete är anständigt arbete.

KOMMENTERA: Digitala arbetsplattformars roll i omvandlingen av arbetslivet (2021)

Du måste logga in för att kommentera