DESI: Slovenien ligger på 11:a plats av 27 EU-medlemsstater

25 Augusti 2022, 07:52 • DIH Slovenije Desi-rapporten 2022

”Slovenien närmar sig EU-genomsnittet på 45.7 på området humankapital med 44.3 poäng. Den ligger under EU-genomsnittet på 54 % och 26 % av åtminstone grundläggande och tillräckliga digitala färdigheter (50 % respektive 20 %) och motsvarar andelen personer med åtminstone grundläggande färdigheter för att skapa digitalt innehåll. Andelen företag som tillhandahåller IKT-utbildning ligger kvar på 26 %, vilket är över EU-genomsnittet.

Sloveniens digitala uppkopplingsprestanda är blandad. Täckningen av nät med mycket hög kapacitet ligger över EU-genomsnittet, men Slovenien släpar efter med utbyggnaden av 5G. Landspoängen för små och medelstora företag med grundläggande digital intensitet ligger på EU-genomsnittet och överstiger den på områdena molntjänster och artificiell intelligens (AI). Landet har goda resultat när det gäller integration av digital teknik, vilket motsvarar EU-genomsnittet för små och medelstora företag med grundläggande digital intensitet och går längre än det när det gäller molntjänster och artificiell intelligens (AI). Den presterar mindre bra när stordata används.

Sloveniens andel av digitala offentliga tjänster är god, men ligger under EU-genomsnittet för digitala offentliga tjänster som riktar sig till enskilda personer och över genomsnittet för tjänster som riktar sig till företag. Samtidigt erkänner Slovenien behovet av att investera i landets grundläggande digitala infrastruktur, digitala färdigheter och företagens digitala kapacitet. Denna övergripande politik visar på medvetenhet om landets behov, men mer behöver göras för att främja den digitala omvandlingen i hela den offentliga sektorn.

Slovenien håller gradvis på att sätta den digitala omvandlingen av sin ekonomi och offentliga sektor i främsta rummet, vilket återspeglas i landets lagstiftning och regelverk och återhämtnings- och resiliensplanen. Den övergripande ramen för den digitala omvandlingen kommer att fastställas i den kommande strategin för ett digitalt Slovenien 2030, som kommer att sammanföra alla sektorsstrategier. Åtgärden har fyra pelare:

  • kompetens och ekosystem för digital inkludering.
  • säker och hållbar digital infrastruktur,
  • digital teknik och den digitala omvandlingen av företag.
  • digitalisering av offentliga tjänster.

Samtidigt är säkerställandet av en inkluderande utveckling av digitala färdigheter avgörande för att vårt land ska kunna förverkliga de varaktiga ekonomiska och sociala fördelarna med ett inkluderande digitalt samhälle. Att definiera grundläggande digitala färdigheter och utbildning skulle hjälpa den digitala arbetskraften att fokusera på föränderliga behov av arbetsprofiler och arbetsbeskrivningar. Denna vägledning ger den slovenska offentliga sektorn möjlighet att bli en attraktiv arbetsgivare, särskilt för ungdomar.

Den fullständiga Desi-rapporten är tillgänglig för TUKAJ.

KOMMENTERA: DESI: Slovenien ligger på 11:a plats av 27 EU-medlemsstater

Du måste logga in för att kommentera