Den globala digitala kompetensklyftan: aktuella trender och framtida inriktningar (2021)

Detövergripande syftet med denna studie, som offentliggjordes av RAND Europe, var att genomföra en sonderingsstudie för att undersöka de belägg som hänger samman med olika aspekter av det nuvarande landskapet för digitala färdigheter, med fokus främst på den digitala kompetensklyftan.

Idokumentet försöker man bättre förstå om och varför den digitala kompetensklyftan ökar, samt dess konsekvenser för den digitala och sociala ojämlikheten, och vad olika berörda parter gör som svar.

För att göra detta gjordes en analys av de viktigaste trender som driver på den digitala kompetensklyftan på global nivå eller makronivå. och vissa av de praktiska åtgärder som vidtas för att ta itu med denna utmaning och potentiellt ”täppa till” den digitala kompetensklyftan undersöktes också.

KOMMENTERA: Den globala digitala kompetensklyftan: aktuella trender och framtida inriktningar (2021)

Du måste logga in för att kommentera