Den digitala arbetsmarknadens roll (2022)

Den digitala arbetsmarknadens roll: Ett internationellt forskarlag från organisationen Digital Futures of Work har publicerat en serie arbetsdokument med utmärkande drag och konsekvenser för studier om utbildning och arbete.

Dessa studier fokuserar ofta på referentens roll när det gäller att forma individuella möjligheter i jobbkonkurrensen. Trots dess avgörande roll när det gäller att förstå kopplingen mellan utbildning och arbete hur arbetsmarknaden fungerar i en alltmer digital kontext har forskningen förblivit underutvecklad.

I denna artikel förklaras varför den digitala arbetsmarknaden är i akut behov av studier, inte bara på grund av en minskning av det upplevda värdet av meriter, utan också på grund av att den snabba digitala innovationen förändrar arbetsmarknadernas struktur och formar konkurrensen om arbetstillfällen.

Digitala verktyg ger arbetssökande nya sätt att beskriva sig själva och arbetsgivarna ytterligare kvantifierbara uppgifter om sökande, i realtid och till låg kostnad. Författarna identifierar tre dimensioner av digitala arbetsmarknader som skiljer dem från tidigare ”analoga” modeller, ICE:

  1. Upplysningar
  2. Bekämpning
  3. Tillsättning

I dokumentet förklaras sedan hur förändringar i dessa dimensioner bidrar till en omstrukturering av rekryteringsprocessen och några av konsekvenserna för bytesbalansen av förhållandet mellan utbildning och arbete och sociala ojämlikheter.

KOMMENTERA: Den digitala arbetsmarknadens roll (2022)

Du måste logga in för att kommentera