Datasektorns inverkan på Spaniens ekonomi (2022 – spanska)

Denna studie från IEE (Economic Study Institute) i Spanien syftar till att identifiera och definiera ”dataekonomin”. Dataekonomin påverkar i själva verket inte bara den rent digitala marknaden och digitala transaktioner, utan även realekonomin och måste införliva alla data som genereras i både digitala och reala ekonomiska transaktioner. 

Identifieringen av en dataekonomi kommer sedan att möjliggöra en djupare analys och kvantifiering av denna sektors inverkan på det övergripande nationella ekonomiska ekosystemet. 

Detta är första gången som dataekonomin analyseras och kvantifieras i Spanien.

Denna studie finns på spanska. 

 

 

KOMMENTERA: Datasektorns inverkan på Spaniens ekonomi (2022 – spanska)

Du måste logga in för att kommentera