Cyberhot Antal en global risk: Känna igen Them och skydda ditt företag (2022)

Enligt Allianz Risk Barometer 2022, en årlig rapport från världens största försäkringsbolag, ser 2022 cyberrisker över andra största globala risker.

It-brottslighet, it-fel/it-avbrott, dataintrång samt böter och påföljder kategoriseras som de största globala affärsriskerna för 2022. Det har skett en ökning på 44 % i alla dessa områden jämfört med 2021. Denna artikel analyserar ytterligare de största cybersäkerhetshoten för 2022 och syftar till att hjälpa små och medelstora företag att kategorisera och identifiera hot på nätet för att vara bättre förberedda och minska de cyberrisker som äventyrar affärsstabiliteten.

KOMMENTERA: Cyberhot Antal en global risk: Känna igen Them och skydda ditt företag (2022)

Du måste logga in för att kommentera