Cedefops sysselsättningstrender under covid-19-pandemin – Insyn i kompetensinventeringsdata

Ett centralt fokus i denna publikation om kompetensinventering från Cedefop är att ge inblick i hur covid-19 påverkade sysselsättningen och efterfrågan på kompetens i Europa. Denna information bygger på de senaste uppgifterna från den europeiska arbetskraftsundersökningen för att belysa hur pandemin förändrade sysselsättningen i EU och dess medlemsstater.

KOMMENTERA: Cedefops sysselsättningstrender under covid-19-pandemin – Insyn i kompetensinventeringsdata

Du måste logga in för att kommentera