Artificiell intelligens och barnets rättigheter: Mot en integrerad agenda för forskning och politik (Gemensamma forskningscentrets publikation – 2022)

I detta betänkande föreslås en uppsättning vetenskapliga och politiska framtidsriktlinjer för AI och barns rättigheter. Den kopplar samman forskning och politik för att få insikt i samspelet mellan olika intressenter och för att gå längre än att identifiera etiska riktlinjer mot metoder för praktisk framtida tillämpning.

Vid utformningen av de föreslagna riktlinjerna beaktades de nuvarande relevanta politiska initiativen från större internationella organisationer och de nyligen samordnade åtgärderna om AI från Europeiska kommissionens sida samt den senaste utvecklingen av det vetenskapliga arbetet med AI-baserad teknik för barn, med fokus på tre tillämpningar, konversationsagenter, rekommendationssystem och robotsystem.

Dessutom betraktas resultaten av två workshoppar med ungdomar och tre workshoppar med experter och beslutsfattare som bidrog till utformningen av en uppsättning krav, metoder och kunskapsluckor som en integrerad agenda för forskning och politik om AI och barnets rättigheter.

KOMMENTERA: Artificiell intelligens och barnets rättigheter: Mot en integrerad agenda för forskning och politik (Gemensamma forskningscentrets publikation – 2022)

Du måste logga in för att kommentera