Artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården: Tillämpningar, risker och etiska och samhälleliga effekter

Under de senaste åren har användningen av artificiell intelligens (AI) inom medicin och hälso- och sjukvård berömts för de stora löften den erbjuder, men den har också stått i centrum för den heta kontroversen.

Denna studie från Europaparlamentets utredningstjänst ger en översikt över hur AI kan gynna framtida hälso- och sjukvård, särskilt genom att öka klinikernas effektivitet, förbättra den medicinska diagnosen och behandlingen och optimera fördelningen av mänskliga och tekniska resurser.

I rapporten identifieras och klargörs de viktigaste kliniska, sociala och etiska riskerna med AI inom hälso- och sjukvården, närmare bestämt följande:

  • potentiella fel och patientskador.
  • risk för snedvridning och ökad ojämlikhet i hälsa.
  • brist på öppenhet och förtroende.
  • sårbarhet för hackande och personuppgiftsbrott.

I studien föreslås begränsningsåtgärder och politiska alternativ för att minimera dessa risker och maximera fördelarna med medicinsk AI, inbegripet flerpartsengagemang under AI-produktionens livslängd, ökad transparens och spårbarhet, djupgående klinisk validering av AI-verktyg samt AI-utbildning för både kliniker och medborgare.

KOMMENTERA: Artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården: Tillämpningar, risker och etiska och samhälleliga effekter

Du måste logga in för att kommentera