An Ally in the Green Transition (2022)

25 Augusti 2022, 07:52 • CEDEFOP Cedefops briefing ”An Ally in the Green Transition”

Omställningen till en grön – och mer digital – ekonomi och samhälle kommer att få fart på arbetsmarknaden och skapa nya kompetensbehov inom alla sektorer och yrken. Europa kommer att behöva investera i kompetenshöjning och omskolning av sin arbetskraft.

I detta sammanhang kommer yrkesutbildningen att spela en framträdande roll. Lärlingsutbildningar, som är nära knutna till arbetsmarknaden, kan till exempel snabbt anpassas, minska kortsiktiga flaskhalsar och säkerställa arbetstagarnas anställbarhet på lång sikt.

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ger i sitt informationsmeddelande en översikt över den roll som yrkesutbildningen spelar i den gröna och digitala omställningen, med en uppsättning praktiska exempel, och tittar särskilt på de färdigheter som behövs för omställningen samt vikten av tillämpningsprogram.

 

KOMMENTERA: An Ally in the Green Transition (2022)

Du måste logga in för att kommentera