2024 års AI-indexrapport

20 April 2024, 07:23 2024 års AI-indexrapport

Rapporten2024 AI Index Reportfrån Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence utgör en omfattande analys av de nuvarande trenderna inom AI, både på utvecklings- och genomförandesidan. Dessutom finns det gott om utrymme för mångfald i den industri som omger denna teknik och för den allmänna opinionen och uppfattningen om AI.

Enligt rapporten har AI-prestanda överträffat mänsklig prestanda i flera riktmärken men släpar fortfarande efter i komplexa uppgifter som planering och visuell sunt förnuft. Under 2023 har AI dessutom varit avgörande för att stödja vetenskaplig utveckling och innovation. Samtidigt har antalet AI-relaterade regleringar ökat kraftigt under det senaste året, särskilt i USA, där den ökade med 56,3 % jämfört med föregående år.

Rapporten är uppbyggd på följande sätt:

  • I avsnitt 1 presenteras trender inom forskning och utveckling av AI.
  • I avsnitt 2 ges en översikt över AI:s tekniska framsteg.
  • I avsnitt 3 undersöks trender när det gäller ansvarsfull utveckling av AI.
  • I avsnitten 4–7 analyseras genomförandet av AI inom olika sektorer.
  • Avsnitt 8 handlar om mångfald i utvecklingen av AI.
  • Avsnitt 9 lyfter fram den allmänna opinionen om AI

KOMMENTERA: 2024 års AI-indexrapport

Du måste logga in för att kommentera