Womentor Avslutas för 2021: TechSverige Fokuserar på Jämställdhet i Techbranschen

05 Februari 2022, 11:39 Avslutning för Womentor 2021

TechSveriges jämställdhets- och förändringsprogram Womentor avslutades för 2021 med ett framgångsrikt webbinarium den 10 februari. Programmet, som syftar till att främja jämställdhet inom techbranschen, har varit en viktig plattform för att öka antalet kvinnor i ledande positioner och skapa en mer jämställd arbetskultur.

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för TechSverige, deltog i evenemanget och betonade vikten av att adressera kompetensbristen och könsobalansen i branschen. “Framtiden är här och möjligheterna är enorma, men vi måste skapa en bransch och en berättelse som lockar fler,” sa Zetterberg. Hon underströk behovet av att öka könsbalansen för att möjliggöra tillväxt inom företagen.

Womentor har sedan starten 2006 bidragit till en ökad andel kvinnor i de deltagande företagen. Karin Ahlström, som drivit programmet, uttryckte sin entusiasm för arbetet: “Det finns många kvinnor i branschen som har coola arbeten, men vi behöver visa och synliggöra dem som förebilder.”

Under 2022 kommer TechSverige att ta ett helhetsgrepp kring jämställdhetsinsatser, vilket innebär att rekryteringen till Womentor-programmet kommer att pausas. Detta arbete syftar till att fortsätta främja jämställdhet inom techbranschen och kommer att pågå under hela året.

TechSverige tackar Karin Ahlström och Maria Norberg från nätverket Teknikkvinnor för deras framgångsrika arbete med att driva och utveckla Womentor. Deras insatser har varit avgörande för att lyfta fram och stärka kvinnors roll inom tekniksektorn.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ