Webb-tv: Så möter vi cyberhoten tillsammans

02 Juli 2023, 10:42 Läs artikeln

TechSverige arrangerade nyligen ett seminarium där representanter från branschen och politiken samlades för att diskutera och hitta vägar för att stärka cybersäkerheten i Sverige. Evenemanget fokuserade på vikten av samverkan mellan den privata och offentliga sektorn för att effektivt bekämpa cybersäkerhetshoten.

Programmet inleddes med en välkomsthälsning och introduktion av Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, och Per Wallentin, styrelseordförande på TechSverige. Därefter höll Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ett tal där hon betonade betydelsen av att hantera cyberhoten och behovet av samarbete.

Fredrik Sand, näringspolitisk expert på TechSverige, presenterade fakta och policyförslag från TechSverige som syftar till att förbättra cybersäkerheten. Han diskuterade olika åtgärder och strategier som kan vidtas för att skydda mot cyberhot och stärka säkerheten i Sverige.

En paneldiskussion ägde rum under evenemanget med deltagare som Fredrik Börjesson från Swedish Armed Forces, Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert på Truesec, Åsa Schwarz, säkerhetsexpert på Knowit, och Krister Tånneryd, Chief Operating Officer på AddSecure. Paneldeltagarna delade med sig av sina perspektiv och erfarenheter för att hitta lösningar på hur vi kan skydda oss mot cybersäkerhetshoten.

En politisk debatt hölls också där Camilla Brunsberg (M), Niels Paarup-Petersen (C) och Gunilla Svantorp (S), riksdagsledamöter, deltog. Debatten fokuserade på att forma en effektiv informationssäkerhetspolitik för att möta de nya hoten inom cybersäkerhet.

Paulina Modlitba agerade moderator för evenemanget och lotsade deltagarna genom de olika diskussionerna och frågestunderna.

Seminariet erbjöd en värdefull plattform för kunskapsutbyte och samarbete mellan olika aktörer inom både branschen och politiken för att möta de utmaningar och hot som finns inom cybersäkerheten. Genom att arbeta tillsammans kan vi stärka vårt försvar mot cyberhoten och skydda våra samhällen och företag mot cyberbrottslighet.

 

Bild: TechSverige ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ