War on talent

31 Juli 2023, 08:10 • PhD. Sara Gómez Martín Directora del Proyecto “Mujer e Ingeniería” Real Academia de Ingeniería

Detta koncept introducerades av McKinsey, Company i en artikel 1997, där det konstaterades att den största utmaningen för flygbolagen var att rekrytera och behålla kompetenta och högpotentiella begåvningar. Arbetsprofiler, främst sådana som är kopplade till STEM-kvalifikationer (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskapoch matematik), i den mån allt fler företag inför konkurrensklausuler.

Ingen bestrider att begåvningar har överskridit kapitalet som en strategisk produktionsfaktor. För drygt 40 år sedan var mindre än 20 % av de stora företagens tillgångar i världen immateriella. För närvarande är mer än 80 % av de stora företagens tillgångar immateriella och övertygade om att deras teknik- och ingenjörsteam är de mest värdefulla.

Europeiska kommissionen varnar för att det under de kommande åren kommer att finnas mer än en miljon otillsatta arbetstillfällen på grund av bristen på tekniska profiler, och vid rektorkonferensen anges att efterfrågan på dessa kvalifikationer har minskat med mer än 30 % under de senaste 20 åren, oavsett kön. Om vi fokuserar på kvinnor är situationen värre.

Rapporten från McKinsey,Women in Technology: det bästa sättet att komma till rätta med bristen på talanger iEuropa, sägeratt EU:s bruttonationalprodukt skulle kunna öka med upp till 600.000 miljoner om andelen kvinnor i tekniska arbeten fördubblas fram till 2027. Den visar också att endast 22 % av de europeiska kvinnorna innehar ingenjörsbefattningar och teknikrelaterade befattningar. Om vi fokuserar på mer krävande profiler som DevOps och Cloud når denna procentandel inte en siffra.

Från början av datorns början till dagens tid med virtuell verklighet och artificiell intelligens har kvinnor dock lämnat ovärderliga bidrag till den digitala världen i allt högre grad i våra liv. UN Women hävdar att kvinnors yrkesmässiga och akademiska underrepresentation inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskapoch matematik) fortfarande är ett stort hinder för deras deltagande i styrning och teknisk utformning.

I den fjärde (eller femte) industriella revolutionen, som har enorm räckvidd och snabbast av alla, och där vi utformar framtiden, kommer det, om vi inte lyckas få de nya generationerna, särskilt kvinnor, som är intresserade av naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, att finnas en minoritet av eliten med diskutabla intressen som kommer att forma en framtid som saknar mångfald, är skräddarsydd för ett fåtal och kommer att påverka oss alla.

Bild på Freepik

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Molnbaserad databehandling
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ