Vinna ”Race for Talent” för våra smarta städer

20 Juni 2022, 06:54

Smarta städer är komplexa ekosystem som använder informations- och kommunikationsteknik för att hjälpa sina medborgare och organisationer att hantera utmaningarna i samband med urbanisering, säkerhet, miljöanpassning, motståndskraft och hållbarhet. Att bygga smarta städer är en process med en lång och mödosam omvandling. Men detta bör inte bara ses som en teknisk utmaning, utan snarare som en rörelse som syftar till att skapa medborgarcentrerade ekosystem som förbättrar människors livskvalitet och stimulerar ekonomisk tillväxt.

Ekosystem för smarta städer omfattar verkligen alla – bestående av människor, organisationer och företag, politik, teknik, lagstiftning och processer som är integrerade och går hand i hand med varandra för att uppnå de önskade resultaten. 

”Även om vi har arbetat med att utveckla dessa smarta nya ekosystem i flera år nu är det ganska nyligen som vi upptäckte att faktorn människor inte i tillräcklig utsträckning beaktades”.  

Vi insåg att även om miljarder euro investerades i teknisk utveckling eller stadsutveckling var det helt enkelt inte tillräckligt med de insatser som gjordes för att utveckla den arbetskraft som behövdes för att uppfylla denna vision. Som vi rutinmässigt säger lever vi ”i ett mjukvarubaserat samhälle och vi kan inte riskera det. 

Eftersom våra liv är så mycket beroende av att de digitala tjänsterna fungerar smidigt måste vi lugna oss själva och göra det möjligt för anställda i smarta städer att få den kunskap, kompetens och kompetens som krävs för att hantera dessa komplexa ekosystem.   

Hur bidrar projektet SmartDevOps till att överbrygga denna klyfta? 

DevOps är en kultur och en uppsättning metoder som kombinerar programvaruutveckling (Dev) och it-drift (Ops), i syfte att förkorta programvarans livscykel och tillhandahålla kontinuerlig leverans av hög programvarukvalitet.

Dessa iakttagelser var vår motivering till projektet SmartDevOps, som finansierades av Erasmus + KA2. (*) Projektet SmartDevOps utvecklade tre nya yrken för smarta städer, en omfattande förteckning över smart cisternissrelaterad kompetens och anordnade en omfattande pilotutbildning där hundratals praktikanter, ett nätverk av experter och en praktikgemenskap på europeisk nivå deltog.  

I detta projekt tog vi upp den viktigaste frågan om behovet av specialiserade yrkesutövare för utvecklingen av smarta städer och huruvida denna specialisering utgör ett eller flera nya, diskreta yrken. Den forskning som genomfördes inom ramen för projektet SmartDevOps visade att det rör sig om tre nya arbetsroller som krävs för yrkesverksamma inom smarta städer, nämligen Smart City Planner, IT-ansvarig för smarta städer och it-ansvarig för smarta städer. Listan ovan är naturligtvis långt ifrån uttömmande eftersom vi måste studera yrken med anknytning till smarta städer mer och mer, och omfatta områden som smarta städers motståndskraft, säkerhet, öppna data osv.

Projektet utvecklade också den första versionen av kunskapsorganet för smarta städer (SCBoK), en fritt nedladdningsbar resurs. Det är ett försök att systematiskt närma sig frågan om de kompetenser som smarta städer kräver. Dessutom erbjuder den läroplaner som kan användas för att bygga upp den kunskap som krävs på ett konsekvent och systematiskt sätt.  

Smarta städers ekosystem är komplexa, självorganiserande och dynamiska system – och de utvecklas ständigt. Personalutveckling och kompetens för smarta städer måste därför få tillräcklig uppmärksamhet och hanteras systematiskt.  

Vad mer behöver göras? 

Åtgärder som erkännande av nya yrkesmässiga behov, utveckling av nya yrkesprofiler, utarbetande av kursplaner och specialiserade utbildningsprogram, inrättande av certifieringssystem, främjande av dessa nya yrken som behövs för att skapa smarta städer osv. kan förbättra det nuvarande läget enormt.  

Det är också viktigt att inse att det enda sättet att bevara (och till och med öka) kvaliteten på våra städer, och följaktligen våra liv, är att ”vinna kapplöpningen om begåvningar”. Att vinna detta gäller både vår skyldighet och vår ambition att göra våra europeiska städer till de bästa platserna för sina medborgare i världen.  

(*) Projektet Smart DevOps finansierades av Erasmus + KA2 med projektnummer 601015-PPE-1–2018–1-EL-EPPKA2-SSA.  

Om Panos Fitsilis

Professor gr är fullvärdig professor i avdelningen för företagsförvaltning vid universitetet i Grekland. Han har omfattande erfarenhet av projektledning av utveckling och införande av stora it-system och omfattande erfarenhet av ledarskap inom olika högre chefstjänster. Hans forskningsintressen omfattar smarta städer, smarta fabriker (Industri 4.0), företagsinformationssystem, utbildningsteknik, kompetens och kompetensutveckling för 21-talet osv. Han är författare till många böcker, bland annat kunskapsorganet för smarta städer.

Om universitetet i Wedalien 

Universitetet i Wedalien (sanning) är ett stort regionalt europeiskt universitet i Grekland.  Sanning är en dynamisk institution för högre utbildning som erbjuder kurser och program som leder till officiellt erkända examina från högre utbildning inom flera studieområden.  Att ha insett den radikala omvandling som digitaliseringen och miljöanpassningen innebär för alla sektorer av ekonomin är dessutom bland annat en stor investering i nya läroplaner med fokus på den digitala ekonomin, studier av nya yrken och främjande av moderna utbildningsmetoder. Ett exempel på denna strategi är projektet SmartDevOps som skapade nya yrkesprofiler för yrkesverksamma i smarta städer. 

INFORMATION
Geografiskt område Grekland
Ämne Internet of Things, Big Data, Molnbaserad databehandling, Mjukvara, Webbutveckling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert