Vilka kompetenser ska vi investera i?

18 Oktober 2023, 07:29 • Lawrence Zammit http://www.eskills.org.mt

En omstrukturering av ekonomin kommer att kräva stora investeringar i personalens kompetens utöver hårda och tekniska färdigheter.

En nyligen genomförd Misco-undersökning lyfte fram ett antal intressanta aspekter av vad anställda ser som de nyckelkompetenser som behövs för deras jobb, de nyckelkompetenser de vill träna i och de färdigheter de tror att de saknar mest.

I en annan undersökning efterfrågades arbetsgivarnas synpunkter på de färdigheter som de anser vara viktigast för deras organisation och de färdigheter som de anser saknas mest bland personalen.

För de anställda är de färdigheter som de anser vara viktigast för deras jobb självorganisering, ledarskap och beslutsfattande. För arbetsgivare är de färdigheter som de tror är viktigast för deras organisation beslutsfattande, verbal kommunikation, lagarbete, kundvård och social kompetens.

Å andra sidan hävdar arbetsgivarna att de färdigheter som de anser saknas mest bland personalen är beslutsfattande, självorganisering och prioriteringsbaserad arbetsmoral, entusiasm och entusiasm. Anställda tror att de mest saknade färdigheterna i arbetskraften är arbetsetik, entusiasm och stark empati. De viktigaste färdigheterna som medarbetarna vill träna på är ledarskap, tänkande och övertalningsförmåga.

Förra veckan publicerade den nationella statistikbyrån (NSO) resultaten av en undersökning med information om deras respektive arbetsrelaterade färdigheter och tidsfördelning. Flera aspekter undersöktes, såsom att engagera sig i fysiskt krävande uppgifter, uppgifter som involverar fingerfärdighet, utföra relativt komplexa beräkningar och läsa arbetsrelaterade dokument.

När resultaten av de tre undersökningarna tillsammans identifierar man ett antal gemensamma faktorer och dechiffrerar den riktning som personalutbildning eller anställdas livslånga lärande bör ta.

Sammanfattningsvis visar NSO-undersökningen följande:

• 49,6 % av den sysselsatta befolkningen tillbringar minst hälften av sin arbetstid med digital teknik.

• En av fem arbetstagare ägnar minst hälften av sin arbetstid åt att läsa manualer och arbetsrelaterade tekniska dokument.

• 18,4 % av den sysselsatta befolkningen ägnar minst hälften av sin arbetstid åt uppgifter som kräver manipulering och omvandling av numerisk information.

• Två tredjedelar av Maltas förvärvsarbetande befolkning tillbringar minst hälften av sin arbetstid med att kommunicera med andra personer i samma företag, medan 55,4 % tillbringar minst hälften av sin arbetstid med att interagera med personer utanför organisationen.

Annan undersökningsinformation visar att 73 % av de anställda anser att de är tillräckligt skickliga på att använda digital teknik för att göra sitt jobb, men endast 25 % anser att det inte bör finnas någon statlig kontroll av teknikutvecklingen. Som sådan känner många att de är tillräckligt skickliga i att använda digital teknik på jobbet, men vill se någon form av kontroll över dess utveckling, vilket indikerar att de har lite kärlekshatande förhållande till teknik.

En fråga att ställa är: Bör vi sträva efter att öka andelen personer som tillbringar hälften (49,6 %) av sin arbetstid med hjälp av digital teknik?

Vi har 55,4 % av den sysselsatta befolkningen som tillbringar minst hälften av sin tid med att interagera med människor utanför sin organisation. Arbetsgivarna anser att detta är en av de viktigaste färdigheterna för deras organisation. Ur medarbetarnas perspektiv är empati en av de färdigheter som de tycker saknas mest i arbetskraften.

Betydelsen av och samtidigt bristen på beslutsförmåga har lyfts fram av både arbetsgivare och arbetstagare. Endast 18,4 % av den sysselsatta befolkningen ägnar dock minst hälften av sin arbetstid åt uppgifter som kräver manipulering och omvandling av numerisk information, vilket i sig är en bra indikator på analytisk förmåga och beslutsförmåga.

Under de senaste veckorna har jag skrivit om behovet av att flytta upp den ekonomiska värdekedjan för att återställa vår ekonomi. Detta kommer bland annat att kräva en stark investering i kompetens, utöver tuff och teknisk kompetens.

INFORMATION
Geografiskt område Malta
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ