Vilka är vinnarna av det europeiska priset för digitala färdigheter 2023?

31 Juli 2023, 07:27

Väntan är över! Vinnarna av det europeiska priset för digitala färdigheter 2023 har tillkännagetts: I 6 projekt från hela Europa återförs trofén för bästa praxis i de 5 priskategorierna.

I går kväll i Bryssel, under EDSA23-prisutdelningen, juni, Niowery-Kingston, biträdande direktör och enhetschef vid GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, Europeiska kommissionen, delade ut utmärkelserna till 6 framstående projekt som framgångsrikt hjälper européerna att få de grundläggande – och avancerade – digitala färdigheter som de behöver.

Nivån på de 330 bidragen under 2023, Europaåret för färdigheter, var extremt hög, i alla 5 kategorier. Det finns så många engagerande projekt i hela Europa som visar att digitala färdigheter är tillgängliga för alla – oavsett ålder, kön, miss/förmåga och plats. Vart och ett av dessa prisbelönta projekt gör verklig skillnad i innovativa och effektiva sätt och erbjuder potentiellt livsförändrande möjligheter för flickor, barn, personer med intellektuell funktionsnedsättning och icke-tekniska yrkesutövare.

June Niowery-Kingston, biträdande direktör och enhetschef vid GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, Europeiska kommissionen

Bland vinnarna finns mycket olika projekt och organisationer: från offentlig-privata partnerskap till lokala gräsrotsprojekt, från medborgarorganisationer och lokala skolor till EU-konsortier som samlar högprofilerade tekniska universitet, visar årets vinnare en livlig bild av digitala färdigheter i Europa.

Och vinnarna är…

Egenmakt åt ungdomar i den digitala ekonomin: UBBU – Learn to code (Portugal)

Ubbu är en plattform för datavetenskap och programmering som lär barn i åldrarna 6–12 år hur de kan koda genom lektioner baserade på matcher. Barn lär sig att lösa logiska utmaningar och utveckla problemlösningsfärdigheter samtidigt som de lär sig att uppnå målen för hållbar utveckling.

Filmvinnare från evenemanget

Det utvecklades av det portugisiska uppstartsföretaget Ubbu för utbildning och social påverkan och dess genomförande i offentliga skolor i Portugal stöds av utbildningsministeriet, stiftelsen för vetenskap och teknik, universitetet i Aveiro, Altice Foundation, Santa Casa da Misericórdia Lisboa, Montepio bank och Siemens Portugal.

Projektet valdes ut som vinnare av denna kategori på grund av dess kapacitet att skala och ha stor genomslagskraft i flera länder och för dess attraktiva format. Det är en plattform som är särskilt utformad för att användas av familjer, lärare och personer utan kodningserfarenhet, vilket gör den till ett fantastiskt verktyg för att barn och vuxna ska kunna lära sig tillsammans. Ubbus affärsmodell gör den dessutom mycket hållbar över tid.


Digitala färdigheter för utbildning: Ex aequo: Öppna boxen (Italien) och Pix (Frankrike)

Boxen öppnades 2020 mitt i covid-19-pandemin med målet att bygga upp ett skalbart och effektivt mediekompetensprojekt. Den är inriktad på att bekämpa desinformation på nätet och riktar sig till lärare och utbildare för att förbättra de digitala färdigheterna hos elever mellan 11 och 18 år.

Dataninja är den ledande organisationen bakom detta projekt och samarbetar med partner som SkyTG24, Meet Digital Culture Center – Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Agnelli, Sapere Digitale, Provincia Autonoma di Bolzano, Liceo Peano di Cuneo, Istituto Avogadro, Capgemini.

Juryn valde ut ”Open the Box” som vinnare på grundval av projektets hållbarhet och skalbarhet. Efter den inledande 3-åriga pilotfasen i högstadie- och gymnasieskolorna planerar initiativet att utvidga dess räckvidd till att även omfatta grundskolelärare och utbildare. Det syftar också till att samarbeta med icke-statliga organisationer och utbildare som arbetar i missgynnade områden samt med offentliga bibliotek, kulturcentrum och stiftelser för att på så sätt säkerställa tillgängligheten för marginaliserade grupper, utsatta personer och personer med särskilda behov. Det framtida steget för att öppna boxen är att utvidga projektet till andra europeiska språk och länder.


PIX är en offentlig onlinetjänst som används för att bedöma, utveckla och certifiera digitala färdigheter i Frankrike, Belgien och i hela Europa. Under loppet av 6 år har PIX hjälpt över 4,5 miljoner studenter per år att förbättra sina digitala färdigheter genom roliga och utmanande prov, men även lärare övervakar elevernas digitala kompetens. Projektet leds av det franska utbildningsministeriet, ministeriet för högre utbildning och GIP Pix.

PIX valdes ut som vinnare på grund av dess särskilda omfattning och inverkan på elever, lärare och skolor. Den har spelat en avgörande roll för att förbättra den digitala kompetensen, inte bara i Frankrike och Belgien utan även i hela Europa. Pix har genom sitt uppdrag att stödja unga studerandes digitala färdigheter varit avgörande för att förbättra de digitala färdigheterna och främja möjligheter till livslångt lärande för enskilda personer.


Inkludering i den digitala världen – DigiAcademy (EIT Health, Irland, Kroatien, Spanien, Sverige och Frankrike)

Digi-ID är ett alleuropeiskt tvärvetenskapligt projekt som finansieras av EIT Health och startas av Trinity College Dublin, tillsammans med National Learning Network/Rehabcare, Brothers of Charity, Avista, St Michael ’House, Central Remedial Clinic, Stewarts Care, MADoPA, Karolinska Institut, universitetet i Zagreb. Fokus ligger på hälsa, utbildning och teknik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Med utgångspunkt i erfarenheterna och aktiviteterna med över 500 personer med ID utvecklade teamet DigiAcademy: en tillgänglig utbildningsplattform för digitala färdigheter.

Projektet var en förtjänstfull kandidat till priset på grund av dess gemensamma utformning och gemensamma utvecklingsprocess där personer med ID deltog. Genom att prioritera tillgänglighet, användarvänlighet och anpassa plattformen och innehållet till målgruppens särskilda behov erbjuder DigiAcademy en unik och värdefull resurs för utbildning i digitala färdigheter.


Kvinnor i IKT-karriärer – Girls Code it Better (Italien)

Girls Code It Better lanserades 2014 i Italien och är ett fritt projekt för digital kreativitet och entreprenörskap som för flickor närmare karriärer inom teknik och naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Projektet leds av Officina Futuro Fondazione W-Group.

Det finns två huvudskäl till att välja Girls Code it Better som vinnare av EDSA23. För det första främjar projektet inte bara digitala vägar utan även entreprenörskapsvägar för flickor och för det andra har initiativets imponerande räckvidd och inverkan spelat en viktig roll i urvalet. Med 522 klubbar i 223 högstadie- och gymnasieskolor och över 10,000 flickor från 17 italienska regioner visar Girls Code Bättre sin skalbarhet och effektivitet när det gäller att engagera flickor och främja deras intresse för IKT-karriärer och STEM-karriärer.


Digital kompetenshöjning @ Work – AI4Gov (Spanien, Italien, Tyskland, Estland)

Master in Artificial Intelligence for Public Services (AI4Gov) är ett program för högre utbildning som finansieras av Europeiska unionen och utvecklas av fyra ledande europeiska universitet inom digital vetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap (Universidad Politécnica de Madrid, Spanien, Politecnico di Milano, Italien, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Tyskland och Tallinns tekniska universitet, Estland).  Deltagarna skaffar sig sakkunskap för att revolutionera tillhandahållandet av offentliga tjänster genom etiskt och verkningsfullt genomförande av AI.

Projektethar valts ut som vinnare av priset för att representera en innovativ strategi för högre utbildning och kombinera områdena AI, offentliga tjänster och digital omvandling. Projektet banar väg för en unik utbildningsväg som tar itu med den växande efterfrågan på AI-kompetens inom förvaltning och förvaltning.


Om juryn för EDSA23

Europeiska kommissionens plattform för digital kompetens och digitala arbetstillfällen, som anordnade priset, tog emot 330 ansökningar från alla europeiska länder. De 6 vinnarna valdes ut från en lista med 28 finalistansökningar av en jury bestående av 5 experter: Alice Bougnères, Stefano Kluzer, Keith Quille, Veronica Stefan och Juliane Reppert-Bismarck.


Samarbete med de nationella koalitionerna för digital kompetens och digitala arbetstillfällen: vinnarna och juryn för EDSA23 gemensamt skapar lösningar och konkreta åtgärder för digitala färdigheter

Företrädare för de vinnande projekten bjöds in för att få utmärkelserna under den särskilda ceremonin i Bryssel, men deltog också följande dag i en interaktiv workshop tillsammans med de nationella koalitionerna för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

Både vinnarna och tre av jurymedlemmarna, Alice Bougnères, Stefano Kluzer och Veronica Stefan, lade sin praktiska erfarenhet och sakkunskap till det europeiska nätverket av koalitioner: lokala nationella organisationer som stöder och främjar digitala färdigheter på alla nivåer i sina egna länder.

Under workshoppen identifierades utmaningar och intressanta lösningar skapades tillsammans, och dessa kommer att ligga till grund för potentiella framtida initiativ i europeiska länder.

Foton: Christophe Vander Eecken

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ