Viktig Information om Uppgradering från 2G/3G till 4G/5G

6 december 2021

TechSverige uppmärksammar vikten av att byta ut utrustning och system som är beroende av 2G och 3G-nätverk. Med teknikskiftet från 2G/GSM och 3G till 4G och 5G-nätverk, som redan påbörjats i Sverige, är det hög tid för företag och organisationer att förbereda sig för övergången. Denna förändring är en del av en global trend, där till exempel Norge redan har stängt sina 3G-nät.

Varför Uppgraderingen är Viktig De äldre nätverken stängs för att ge plats åt de nya 4G och 5G-tjänsterna som erbjuder bättre täckning, högre datahastighet, ökad säkerhet och är mer energieffektiva. Även om de flesta mobiltelefoner i Sverige redan använder 4G för både tal och data, finns det fortfarande många enheter och lösningar som är beroende av de äldre nätverken för maskin-till-maskin-kommunikation.

5 Tips för Smidig Övergång

  1. Inventera Mobilabonnemang och Lösningar: Se över vilken utrustning SIM-korten sitter i och vad de används till. Kontakta leverantör och operatör vid osäkerhet.
  2. Utvärdera Behov och Lösningar: Identifiera vilka lösningar som behövs och hur de ska användas. Detta kan vara ett tillfälle att utveckla digitala förmågor.
  3. Ta Fram en Utbytesplan: Samarbeta med leverantörer för att påbörja arbetet så snart som möjligt. Detta minimerar risken för tidsnöd och utnyttjar fördelarna med nya lösningar.
  4. Krav på 4G/5G-stöd: Se till att alla nya lösningar stödjer 4G/5G. Var tydlig med information om livslängden och ha en uppgraderingsplan för kunder.
  5. Kontrollera Internationellt Stöd: Om personal eller utrustning ofta reser utomlands, se till att enheter och abonnemang stödjer 4G även internationellt.

TechSveriges Roll TechSverige arbetar aktivt med att sprida information om detta teknikskifte i samarbete med olika branschföreningar, myndigheter och organisationer. Målet är att ingen ska vara omedveten om förändringarna och att alla ska ha möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder i tid.

För mer information, besök TechSveriges hemsida www.techsverige.se/2020/10/dags-att-forbereda-sverige-for-overgangen-fran-2g-och-3g eller PTS hemsida www.pts.se/teknikskifte.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne 5G
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ