Vår digitala landsbygdsframtid: har vi hackat koden?

17 Februari 2024, 07:22 Verktygslådan för landsbygden

Digitala färdigheter är grundläggande för att man ska kunna delta i dagens samhälle. På landsbygden kan de fungera som lim som överbryggar klyftan mellan stads- och landsbygdssamhällen och främjar socioekonomisk utveckling på ett hållbart sätt.

Om invånarna i landsbygdsområden har samma tillgång till online-resurser och tillgång till offentliga tjänster – utbildning, hälso- och sjukvård, sysselsättningsmöjligheter och statliga tjänster, blir klyftan mindre och mindre. Landsbygdsområden spelar en central roll i det europeiska ekosystemet, och Europeiska kommissionen har antagit en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden fram till 2040. En praktikgemenskap inbjuder också till kunskapsutbyte och utbyte.

Landsbygdsområden och deras potential

Vi fokuserar ofta på att modernisera städer som de flesta europeiska medborgare bor i. Men visste du att landsbygdsområdena täcker 83 % av EU:s territorium? Eller att EU:s landsbygdsområden är hem för 137 miljoner människor? Tips: det är ungefär 30 % av européerna!

Att stärka den digitala kompetensen hos människor på landsbygden gör det möjligt för dem att fullt ut utnyttja de fördelar som den digitala tidsåldern medför. EU:s långsiktiga vision syftar till att se landsbygdsområden ”till fullo dra nytta av digital innovation med lika tillgång till ny teknik, utbredd digital kompetens och möjligheter att förvärva mer avancerade färdigheter”. Enligt EU:s vision kommer konnektiviteten mellan landsbygdsområden också att förbättra – och riktade investeringar i infrastruktur, teknik och kompetensutveckling samordnas genom flaggskeppsinitiativet ”digital framtid på landsbygden”.

Hitta finansiering för ditt landsbygdsprojekt via verktygslådan Rural Toolkit

Verktygslådan för landsbygdsområden fungerar som en omfattande vägledning för EU-finansiering och stödmöjligheter för landsbygdsområden inom EU och kan visa dig hur du kan få ditt landsbygdsprojekt finansierat, eller hitta partner och utöka dina marginaler.

Det är ett bra verktyg för lokala myndigheter, institutioner och intressenter, företag och privatpersoner – och hjälper dem att identifiera och utnyttja befintliga EU-fonder, program och andra finansierings- och stödinitiativ samt att främja utvecklingen på landsbygden.

Digitalt kunniga landsbygdsområden under det digitala decenniet

En rad initiativ syftar till att främja en hållbar utveckling av digital kapacitet i landsbygdsområden. Digitala gemenskaper är ett initiativ som riktar sig till äldre som bor på landsbygden (i allmänhet digitalt uteslutna). Det Erasmus+finansierade projektet Growing Together (GT) ger ungdomar en röst, med fokus på dem som kommer från landsbygdsområden och engagerar dem i debatter om framtiden för livsmedelsproduktionen eller bredare frågor. Mer än 3000 ungdomar var engagerade i projektets sammanhang.

Tillsammans (GT) gav ungdomar en röst, särskilt de från landsbygdsområden som påverkas direkt av vårt livsmedelssystem, för att engagera sig i viktiga debatter om framtiden för livsmedelsproduktionen och de bredare debatterna om Europas framtid. MAIs-projektet – kvinnliga jordbrukare i de inre områdena, som inleddes 2020 är ett pilotprojekt med potential att reproduceras i andra sammanhang och regioner och omfattar två kommuner i Portugal – São Pedro do Sul och Sabugal.

Det finska KyLille-projektet erbjuder utbildning och stöder hållbar utveckling och förvärv av digitala färdigheter hos finländare som bor i byar. Sloveniens initiativ Simbioza Mobiln@ har överbryggt den digitala klyftan för äldre genom att vara värd för ett mobilt klassrum med workshops och lärandeaktiviteter om grundläggande digital kompetens för äldre.

Upptäck en rad andra initiativ genomkartan överaktiviteter som riktar sig till landsbygdsområden.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Big Data, Robotteknik, Maskininlärning, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ