Utforska IKT-horisonter: Tolv besök i branschen

17 Maj 2024, 11:14 • Marisa Abela Gatt

Under den senaste terminen samordnade eSkills Malta Foundation och National School Support Services framgångsrikt tolv branschbesök för 9-åriga studenter runt tolv statliga skolor för att ge studenterna möjlighet att lära sig om informations- och kommunikationsteknik (IKT). Dessa besök var noggrant utformade för att visa eleverna de olika jobb de kan göra inom detta område och vilka möjligheter det finns i en organisation. De deltagande skolorna var: gymnasieskolan i Żejtun och Santa Lucija, som ingår i St. Thomas More College, de två gymnasieskolorna Mosta som ingår i Maria Regina College, Pembroke Secondary School som ingår i St Clara’s College, Dingli Secondary School som ingår i St Nicholas College, Imrieħel Secondary School som ingår i St Teresa College, Hamrun Secondary School som ingår i St George Preca College, Kirkop Secondary School som ingår i St Benedict’s College, Verdala Secondary School, som ingår i St Margarita College, Handaq Secondary School som ingår i St Ignatius College och Rabat Secondary School som ingår i Gozo College. Dessa besök var noggrant utformade för att visa eleverna de olika jobb de kan göra inom detta område och vilka möjligheter det finns i en organisation.

Under dessa besök tittade eleverna på hur varje företag fungerar och vad som gör dem unika. Vissa var stora företag, medan andra var mindre. Huvudsyftet med dessa besök var att hjälpa eleverna att se hur de saker de lär sig i klassrummet används i det verkliga livet. De träffade också arbetstagare som arbetar i dessa företag. Dessa arbetare pratade med eleverna om deras anställning och rådde dem hur de skulle börja sin karriär. Dessa besök hjälpte eleverna att lära sig om olika jobb inom IKT och fick dem glada över att arbeta inom detta område. Dessutom inledde studenterna genom dessa besök en relation med yrkesverksamma inom IKT-branschen. Dessa interaktioner inspirerade eleverna att följa sina passioner och gav dem värdefull mentorskap och vägledning när de navigerar sina framtida karriärvägar. Detta har möjliggjorts tack vare alla företag som samarbetat i detta initiativ.

Dessa branschbesök gav studenterna insikter i det mångsidiga och livliga IKT-området, som täcker mjukvaruutveckling, telekommunikation, nätverk, virtuell verklighet, serverteknik, proaktiva varningar och IT-konsulttjänster. I dagens digitala värld är betydelsen av IKT-utbildning aldrig tillräcklig. I takt med att tekniken utvecklas blir efterfrågan på digitalt kompetenta individer allt viktigare. Genom att ge studenterna möjlighet att utforska förstahands IKT-industrin förbereder vi dem inte bara för framtida karriärer utan utrustar dem också med de kunskaper och färdigheter som behövs för att lyckas i ett föränderligt tekniskt landskap. Dessa branschbesök exponerade studenter för ett brett spektrum av ämnen och karriäregenskaper inom detta område och betonade ytterligare betydelsen av IKT-utbildning.

Effekten av dessa branschbesök är djupgående och når långt utanför klassrummet. Dessa besök är katalysatorer för personlig och professionell tillväxt och uppmuntrar eleverna att utnyttja sin fulla potential och välja givande IKT-karriärer. Denna framgång beror på våra partnerföretag, vars stöd och engagemang för att främja nästa generations digitala ledare är ovärderliga. Tillsammans formar vi teknikens framtid och ger eleverna möjlighet att trivas i en alltmer digital värld. När vi fortsätter att upprätthålla vårt åtagande att tillhandahålla inkluderande utbildning, kommer sådana erfarenhetsinlärningsinitiativ att förbli en integrerad del av vårt uppdrag att främja nästa generation av IKT-branschledare.

INFORMATION
Geografiskt område Malta
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ