Öppna och delade data: Kraften bakom innovation och effektivitet

Öppna och delade data, som framhävs av myndigheter och företag, är kärnan i drivkraften för datadriven innovation. Denna resurs underlättar betydande framsteg och effektiviseringsvinster genom att omvandla traditionella systemintegrationer och manuella datautdrag. RISE har en rik bakgrund av forskning inom organisatorisk datadelning och samverkan.

I takt med att data blir en alltmer kritisk strategisk resurs, växer behovet av delning och samarbete kring data. Organisationernas syften och mål formar hur data delas och samverkan organiserades. Öppenheten varierar, från datadelning inom olika enheter i en organisation till bredare delning över organisationer, vilket begränsas av kontraktsvillkor och tekniska plattformar.

Att välja en lämplig nivå av öppenhet är kritiskt och måste ta hänsyn till faktorer som affärsstrategier och integritetskrav. Tekniska överväganden, som plattformsdesign, processer och dataformat, är avgörande för att säkerställa en smidig skalbarhet. Proaktivt engagemang med dataanvändare, inklusive utvecklare, är nödvändigt för att insupa insikter om hur datavärdet kan förstärkas.

Strategiska tekniska och organisatoriska förmågor är nödvändiga för att navigera dessa utmaningar. Dessa inkluderar “mjuka digitala infrastrukturer” som består av grundläggande verktyg som standarder, ramverk och processer som gemensamt kan utvecklas av olika aktörer med liknande behov.

RISE’s erfarenhet ligger inom:

  • Utveckling av processer och metoder för hantering och utnyttjande av öppna och delade data.
  • Underlätta samverkan och delning av öppna och delade data.
  • Implementering av standarder och specifikationer för att främja interoperabilitet och dataportabilitet mellan tjänster.
  • Utförande av nyttoanalyser för att utvärdera effekterna av tillgängliggörande och användning av öppna och delade data.

RISE:s mål är att stödja partners och samhället i att säkert och effektivt använda, dela och samverka kring data. Genom detta hoppas de bidra till en snabbare och mer värdeskapande digital transformation inom både industri och offentlig sektor.

Bild: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Big Data
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ