Utbyta erfarenheter om utvecklingen av digitala färdigheter i Lettland

05 Juli 2023, 07:17

Den 6 juni träffade Lettlands organisation för informations- och kommunikationsteknik (LIKTA) företrädare för projektet Sepal (stöd till sysselsättningsplattformen genom lärlingsutbildning) från Rumänien, Grekland, Spanien, Polen och Litauen för att presentera initiativ för utveckling av digitala färdigheter och den nationella digitala koalitionen i Lettland.

Under mötet presenterade LIKTA sitt arbete med att utveckla digitala färdigheter i Lettland, den lettiska plattformen för partnerskap för digitala färdigheter samt sin erfarenhet av att arbeta med unga kvinnor som varken arbetar eller studerar inom ramen för Women4IT-projektet. Women4IT-projektet syftar till att utveckla digital kompetens och digitala färdigheter för unga kvinnor som riskerar att utestängas från arbetsmarknaden i syfte att förbättra deras anställbarhet och minska bristen på IKT-specialister på den europeiska arbetsmarknaden. Under mötet presenterades företrädare för Sepal-projektet om de verktyg och resurser som utvecklats, bland annat databasen Open Education Resource Database, som sammanför mer än 300 utbildningsmaterial med öppen tillgång för IKT-lärande. Mer information om projektet finns här.

Sepal-projektet presenterade i sin tur och delade med sig av erfarenheter från den verksamhet som bedrevs inom ramen för ungdomssysselsättningsprogrammet vid stiftelsen Norge, Island och Liechtenstein för att bättre integrera ungdomar i åldern 24–29 år på arbetsmarknaden. Projektet inrättade en profileringsplattform och gav rekommendationer till organisationer som arbetar med ungdomar som kämpar för att komma in på arbetsmarknaden. Mer information om projektet finns här.

#women4IT #eeagrants #youthemployment #eprasmes23

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ