Ung talang som presterar väl över förväntningarna

I september 2021 startade AI Sweden Young Talent, ett talangprogram med syfte att erbjuda möjligheter till nyligen utexaminerade gymnasieelever från tekniska program. För 2022 års grupp, öppnar vi upp för fler partners i olika delar av Sverige för att delta och vara värd för unga talanger.

De första fyra månaderna av programmet fokuserar på att boosta deltagarna på AI Sweden med utbildning och projekt, både internt och externt med olika partners. Därefter, under ytterligare fem månader, arbetar deltagarna uteslutande hos en partner, men spenderar fredagarna på AI Sweden.

En av organisationerna som hade tre talanger hos sig under våren 2022 är Zenseact.

“Deltagarna i Young Talent-programmet är otroligt kompetenta. Om jag inte hade känt till deras bakgrund skulle jag ha gissat att de hade en masterexamen. De har tillfört mycket värde till hela teamet.” – Johnny Kemi, Engineering Manager på Zenseact

Staffan Wranne, som också arbetat nära talangerna, anser att de har varit ett utmärkt tillskott till teamet. “De har presterat långt över förväntan och har visat en hög nivå av intresse för att förstå de utmaningar som finns. Det arbete de har utfört har varit av högt värde för Zenseact, eftersom det hjälper oss att effektivisera vår utvärderings- och funktionsförbättringsprocess.” – Staffan Wranne, Software Developer på Zenseact

Andra partnerorganisationer där talangerna har arbetat inkluderar SCB, SLU, Smartr och Combitech. AI Sweden är mycket glada över att ha flera partners som både har kapaciteten och viljan att vara värd för dessa talanger och att de, liksom vi, ser individernas potential. Kim Henriksson, projektledare Edge Lab på AI Sweden, betonar att talangernas angreppssätt i uppdragen är oerhört värdefulla.

“De unga talangerna besitter kreativitet och är obegränsade av vad resten av oss ser som omöjligt” – Kim Henriksson, Projektledare Edge Lab på AI Sweden.

Vid slutet av programmet hade deltagarna många möjligheter att välja mellan. Några gick vidare till tekniska universitetsprogram, och majoriteten erbjöds anställning hos de organisationer och företag där de arbetade under programmet.

För 2022 års kull öppnar vi upp för fler partners i flera delar av Sverige att delta och vara värd för Young Talents. Talangerna kommer att placeras på organisationer från januari till maj 2023, på en anställningsnivå på 50-100% beroende på partners’ preferenser.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ