Undersöka artificiell intelligens med hjälp av barns rättigheter

Barns och omsorgsgivares deltagande i utformningen av ny politik och nya initiativ inom forskning, politik och industri kring artificiell intelligens (AI) är den viktigaste rekommendationen i en nyligen offentliggjord rapport från JRC om artificiell intelligens och barnets rättigheter

AI-baserat internet och digital teknik skapar många möjligheter för barn, men om tekniken inte utformas och används på rätt sätt kan den också påverka vissa av deras rättigheter negativt, såsom deras rätt till skydd, deltagande, utbildning och integritet. 

GFC:s rapport om AI och barnets rättigheter syftar till att säkerställa att alla synpunkter beaktas, från föräldrar, lärare och barn till beslutsfattare och andra berörda parter. Rapporten innehåller också reflektioner från experter på området som deltog i och bidrog till studien. Resultaten kommer att användas för att stödja genomförandet av flera EU-strategier, bland annat EU:s strategi för barnets rättigheter, EU:s strategi för ett bättre internet för barn (BIK +) och den föreslagna EU-rättsakten om artificiell intelligens. 

Läs den fullständiga rapporten här
 

 

© Prostock-studio – stock.adobe.com

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert