Undanröja hinder med teknik

31 Juli 2023, 09:19 • Miguel Angel Ruiz, Head of Brand Strategy & Innovation Samsung España

Digital transformation har blivit en del av vår vardag och erbjuder oss nya sätt att kommunicera och integrera oss i samhället. Teknik är inte bara ett redskap för innovation, utan även ett verktyg för att öka livskvaliteten och minska de utmaningar som människor med funktionsnedsättningar möter i sina dagliga liv.

Tekniken öppnar dock upp för mycket mer än bara inkludering, utbildning i moderna tekniker som artificiell intelligens (AI), big data och Internet of Things (IoT) kan ge individer med funktionsnedsättningar ökade anställningsmöjligheter. Detta genom att erbjuda redskap som framhäver deras talanger och gör dem passande för arbeten där företag efterfrågar särskilda kompetenser.

Det är viktigt att poängtera att teknik inte per automatik säkerställer anställningsbarheten för personer med funktionsnedsättningar, eftersom det fortfarande existerar kulturella och samhälleliga hinder som begränsar deras integration i arbetslivet. Dock har teknologin öppnat upp nya möjligheter och ökat medvetenheten om betydelsen av diversitet och inkludering på arbetsplatsen. Det är avgörande att främja jämlika möjligheter, utmana stereotyper och implementera inkluderande strategier för att säkerställa att individer med funktionsnedsättningar kan delta fullt ut i arbetslivet.

För att nå målet om att öka anställningsbarheten för personer med funktionsnedsättningar, behöver företag och initiativ som Digital Talents engagera sig för att positionera individer med funktionsnedsättningar inom digital och teknisk sysselsättning.

Ett sådant initiativ drivs av ONCE Foundation och syftar till att utrusta individer med funktionsnedsättningar med tekniska och digitala färdigheter, för att på så sätt främja deras integration i arbetslivet inom yrken där efterfrågan är stor, och därmed öka deras karriärmöjligheter. Samsung Electronics Iberia och ONCE Foundation har ingått ett samarbetsavtal för att utbilda studenter med funktionsnedsättningar inom SIC-programmet (Samsung Innovation Campus), för att därigenom förbättra deras anställbarhet. Detta projekt syftar till att främja utbildning inom nya tekniker som AI, big data och IoT, samt att utveckla de färdigheter och den kompetens som företagen efterfrågar.

Detta avtal representerar ett åtagande för tillgänglig och högkvalitativ utbildning för alla. Enligt ONCE Foundation, uppger 29% av individer med funktionsnedsättningar att de största utmaningarna inom utbildningssektorn är digital tillgänglighet och användning av IKT. Därför ville Samsung aktivt bidra till att höja utbildningsnivån för personer med funktionsnedsättningar, genom att utöka utbildningsmöjligheter och på så sätt förbättra anställbarheten inom områden där efterfrågan är stor på arbetsmarknaden.

INFORMATION
Geografiskt område Spanien
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Big Data
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ