TechSveriges framsteg: Ett manifest för ett nytt ledarskap

I skuggan av en snabbt expanderande techsektor, som blivit ryggraden i vår ekonomiska och sociala struktur, framträder en bransch redo att forma framtiden. Men med denna tillväxt kommer ansvar. Med ett underskott på 70 000 specialiserade techmedarbetare står Sverige inför utmaningen att inte bara hitta, utan även attrahera dessa proffs.

Det krävs mer än bara en arbetsannons för att locka till sig dagens tekniska talanger. Framtida ledare inom techsektorn behöver visa upp en förebild som talanger vill eftersträva, och det är just detta TechSverige siktar på med sitt nya ledarskapsmanifest.

Manifestet, som slår fast branschens gemensamma värdegrund och vision, syftar till att förena techledare på alla nivåer. Det utstrålar ett budskap om inkludering, kommunikation och aktivt engagemang i samhället.

Målet? Att omvandla techsektorn till det självklara valet för framtidens tekniska stjärnor. Men det slutar inte där. Genom att förändra uppfattningen om tech och stärka branschens position önskar TechSverige att techledare ska bli mer framträdande i samhällsdebatten, fungera som förebilder, och leda med exempel.

Manifestets kärna är enkel: “Tech är katalysatorn för hållbarhet, konkurrenskraft, jobb och välstånd. Som bas för den svenska ekonomin har vi som ledare ett ansvar. Genom att engagera oss, delta i debatter och förnya vårt ledarskap, kan vi skapa en hållbar och omställningsbar framtid och inspirera andra globalt.”

Denna vision erbjuder en klar färdväg för techsektorn i Sverige och pekar mot en framtid där teknikens potential tas till vara till fullo. Och som manifestet klargör: När techbranschen lyckas, lyckas hela Sverige.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ