Tech Tuesday med Ericsson: Life in a Climate-Impacted Future – a 10 Hot Consumer Trends report

Tekniska, miljömässiga och samhälleliga förändringar kommer att utvecklas snabbt under det kommande decenniet. Samtidigt kommer en allt varmare värld till följd av klimatkrisen att medföra systemförändringar. Allt från livsmedelsproduktion till energiförsörjning kommer att påverkas och skapa utmaningar för samhället i stort.

Idag hjälper uppkopplade digitala verktyg oss att hantera mängder av dagliga sysslor, men hur kommer dessa tjänster att utvecklas i framtiden? I veckans Tech Tuesday (inspelad 14 mars 2023) deltar Anders Erlandsson och Sarah Kenlind från Ericsson Consumer & IndustryLab. I fokus för samtalet står rapporten “Life in a Climate-Impacted Future – a 10 Hot Consumer Trends report”.

Tech Tuesday är ett samarbete mellan Linköping Science Park, Ericsson, Combitech, Sectra, SICK IVP och Nira Dynamics. Det är en möjlighet att lära sig mer om teknologin som företagen i Linköping Science Park arbetar med att utveckla.

Mer om rapporten

Rapporten bygger huvudsakligen på data från en onlineundersökning som genomfördes under november 2022 bland 15 000 så kallade “early adopters” av AR, VR och digitala assistenter i 30 storstäder runt om i världen.

Cirka 83 procent av de tillfrågade tror att världen kommer att ha nått eller överträffat 1,5°C global uppvärmning i slutet av 2030, och nästan 59 procent säger att innovation och teknik kommer att vara avgörande för att kunna hantera vardagsutmaningar orsakade av klimatförändringarna.

Några av de huvudsakliga problemen handlar om ökade levnadskostnader, tillgång till energi och materiella resurser och behovet av säker och pålitlig anslutning i turbulenta tider och kaotiskt väder. Den stora majoriteten tillfrågade tror att resultat av klimatförändringarna kommer att ha större inverkan på deras liv under 2030-talet än vad de gör nu, som när det gäller hur och när vi arbetar. Till exempel kan ett samhälle organiserat kring energianvändningstoppar och dalar, snarare än klocktid, bli alltmer vanligt i framtiden.

Rapporten lyfter också fram en mer negativ trend som handlar om klimatfusk: inför klimatförändringarna förutser cirka 72 procent av de tillfrågade en användning av digital teknik för att kringgå miljörestriktioner för personlig vinning på kort sikt, till exempel att använda hackningsappar för att utnyttja grannarnas vatten- eller elförsörjning olagligt.

Läs hela rapporten (på engelska)

 

Bild: Linköping Science Park ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Typ av initiativ Lokalt initiativ