Tack vare den digitala koalitionen kan studenter med ukrainsk härkomst också få ett bidrag för en ny surfplatta eller dator.

07 Juni 2024, 13:46

Den digitala koalitionen genomför projektet Digitalt bidrag för studenter från Ukraina – ukrainsk elev. Huvudsyftet med projektet är att stödja elever av ukrainskt ursprung som anlände till Slovakien till följd av krigskonflikten. Precis som med projektet Digital Pupil har målgrupperna rätt till ett bidrag på 350 EUR för inköp av en ny digital teknik inom den ukrainska eleven.

Elever med tillfällig flyktingstatus i åldern 6–18 år med full skolgång har rätt till bidraget. Elever som inte har sökt till en lämplig skola och har den nödvändiga bekräftelsen på detta kan också få ett bidrag. I detta fall måste skolnärvaron ersättas med ytterligare tester av språkkunskaper och digitala färdigheter.

Baserat på förslag från miljön från slovakiska universitet, organisationer som fokuserar på att arbeta med det ukrainska samhället, liksom det ukrainska samhället som sådan, var elever under 18 år också inskrivna vid slovakiska universitet bland stödberättigade projektgrupper. ”Syftet är att ge ett bidrag till alla elever och studenter som har lämnat sina hem i Ukraina till följd av kriget och beslutat att integreras i utbildningssystemet i Slovakien”, säger Mário Lelovský, ordförande för Digital Coalition (DK).

Förutsättningen för att få ett bidrag är att registrera sig på www.ukrajinskyziak.sk. Detta är möjligt till och med den 31 oktober 2023. Elever vars rätt kommer att bekräftas i statens register kommer att få en valideringskod från den digitala koalitionen via SMS. Detta är möjligt i ett brett nätverk av återförsäljare av digital teknik i hela Slovakien fram till den 30 november 2023. ”Bidraget till ukrainska elever är detsamma som för slovakiska elever. Samtidigt finansieras det ukrainska elevprojektet fullt ut av Europeiska unionen”, förklarade DK:s ordförande.

All nödvändig information om registrering och inlämning finns på webbplatsen www.ukrajinskyziak.sk eller via callcenter + 421 (0) 232 284467 (på arbetsdagar kl. 9.00–17.00 finns på ukrainska).

INFORMATION
Geografiskt område Ukraina
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ