Swedsofts verksamhetsplan 2022 – Nu tillgänglig på engelska

Swedsoft har nu översatt sin verksamhetsplan för 2022 till engelska. Planen, som utvecklades under 2021, inkluderar organisationens vision, mission och strategiska riktningar för 2022 och framåt.

Utvecklingen av verksamhetsplanen

Under 2021 genomförde Swedsofts styrelse och kansli ett omfattande arbete för att utveckla verksamhetsplanen. Alla medlemmar bjöds in att bidra med sina synpunkter, och styrelsen genomförde intervjuer med huvudkontakterna hos medlemmarna. Kansliet intervjuade även olika organisationer och myndigheter för att få deras syn på Swedsoft och det arbete som utförs.

Fokus på transparens och medlemsnärhet

Arbetet med verksamhetsplanen har varit inriktat på att säkerställa att Swedsoft förblir relevant, transparent och nära sina medlemmar. De insamlade synpunkterna har varit centrala för att forma organisationens framtida fokus och strategiska riktningar.

Tillgänglig för nedladdning

Swedsofts verksamhetsplan är nu tillgänglig på engelska och kan laddas ner här.

 

Bild: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ Nationellt initiativ