Sveriges fokus på digital kompetens i ny strategi

Sverige gör en strategisk satsning på digital kompetens för att stärka landets position i en snabbt digitaliserande värld. Med stöd från Digitaliseringsrådet, en rådgivande instans etablerad av regeringen, fokuserar Sverige på att utveckla och genomföra en framåtsyftande digitaliseringspolitik. Denna satsning syftar till att säkerställa att både den offentliga sektorn och näringslivet är väl rustade för att hantera och dra nytta av digitala framsteg och de utmaningar och möjligheter som dessa innebär.

I mars 2024 hölls en workshop av Digitaliseringsrådet tillsammans med TechSverige och Teknikföretagen med målet att utforma Sveriges väg framåt inom digital kompetens. Med representanter från olika sektorer diskuterades strategier för att stärka digital kompetens i näringslivet och den offentliga sektorn, vilket anses kritiskt för landets konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Kompetensen är kritisk för landets konkurrenskraft

“Digitaliseringen och AI:s framsteg ökar kontinuerligt behovet av digital kompetens globalt och i Sverige. Att ha tillgång till denna kompetens är kritiskt för landets konkurrenskraft, tillväxt, välfärd och miljöanpassning. Med rätt politiska insatser och genom att väcka intresse för teknik, siktar vi på att trygga framtida kompetensbehov,” förklarar Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige och medlem i Digitaliseringsrådet.

Insikterna från workshopen kommer att vara en central del av regeringens arbete med en nationell digitaliseringsstrategi. Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige och medlem i Digitaliseringsrådet, understryker betydelsen av politiska prioriteringar och samverkan för att säkerställa Sveriges kompetens inom digitalisering och teknik.

Digitaliseringsrådet, som etablerades 2017 och leds av civilminister Erik Slottner, fungerar som en katalysator för Sveriges digitala utveckling och syftar till att stärka genomförandet av den digitala politiken och offentlig digitalisering.

Bildrättigheter: TechSverige ©

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ