Sverige öppnar ny testbädd för framtidens elektriska fordon

September 2023, Göteborg – Sverige står i startgroparna för en unik möjlighet att utveckla framtidens produkter och tjänster inom elektromobilitet. En ny testbädd för elektriska fordon och komponenter kommer att invigas i september.

Målet är tydligt: Testbädden ska bli en av Europas få öppna mötesplatser för samarbete och innovation inom området.

”Trots utmaningar som pandemin och brist på halvledare är vi nu redo att öppna dörrarna till en ny elektromobilitetstestbädd. Intresset för detta projekt har överstigit alla förväntningar,” säger Henrik Svenningstorp, VD för Svenska Elektriska Transportlaboratoriet (SEEL). Laboratoriet, som ägs av RISE och Chalmers tekniska högskola, kommer att inleda fullskalig testning av fordon och komponenter i Göteborg, Borås och Nykvarn under 2023.

SEEL:s faciliteter i Säve omfattar 15 000 kvadratmeter och är utrustade för att testa allt inom elektromobilitet. I Nykvarn är fokus mer på tunga fordon, medan säkerhetskritiska tester sker i Borås.

Vid anläggningen i Borås har SEEL och RISE investerat i en anläggning för rökbehandling. Detta gör det möjligt att säkert bränna en hel personbil, ta hand om alla avgaser och mäta deras sammansättning. Eftersom anläggningen drivs av RISE kommer certifiering att vara möjligt från start.

“Vårt mål är att vara en neutral mötesplats där mindre innovativa företag kan möta större aktörer,” förklarar Svenningstorp. Han lägger till att stora företag värderar de innovationsmöjligheter som kommer från samarbete med mindre företag.

I samarbete med RISE kommer det också att vara möjligt att stödja småföretag som söker finansiering för sina första stora investeringar.

”Sedan vi fick vårt EU-godkännande 2019 har intresset bara ökat. I Säve är delar av laboratoriet till och med förberedda för väte och bränsleceller,” säger Svenningstorp. Han understryker också att medan det finns stora skillnader mellan lastbils- och jetmotorer, är skillnaderna mellan elmotorer för olika typer av transport mindre.

Upprättandet av dessa faciliteter kommer även att bemöta behovet av utbildning för den växande elektromobilitetsindustrin.

”Vi är nu redo att öppna våra tre platser med stora invigningar i september. Det är spännande tider,” avslutar Svenningstorp.

Bild: Digital Skills Sweden ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ