Sverige och den Digitala Framtiden: En Världsledande Vision

16 Juni 2022, 11:31 En techagenda för Sverige

Sverige står inför en gyllene möjlighet att bli en pionjär i den globala digitala utvecklingen. Digitaliseringens roll är kritisk för att katalysera Sveriges ekonomiska tillväxt, stärka produktivitet och innovationskapacitet i både näringslivet och offentlig sektor, samt främja en hållbar samhällsutveckling. Teknikindustrin har etablerat sig som en ny kärnindustri i Sverige, och den genererar ett mångfald av nya jobbmöjligheter och bidrar betydligt till landets BNP, jämförbart med de traditionella basindustrierna.

Men vi kan inte enbart luta oss tillbaka och vila på lagrarna av historiska investeringar och triumfer. I jämförelse med andra länder som har liknande potential och förutsättningar, presterar Sverige väl, men vi börjar förlora momentum. Vårt tidigare övertag och digitala konkurrensfördelar börjar avta, medan andra nationer accelererar sin digitala utveckling i en snabbare takt.

För att konsolidera Sveriges position som en ledande tech-nation introducerar vi en omfattande techagenda. Denna agenda, bestående av 37 policyförslag som sträcker sig över tio distinkta områden, syftar till att reformera och revitalisera Sveriges digitala strategi. Genom denna rapport hoppas vi kunna tända en ny våg av politiskt engagemang och entusiasm, vilket i sin tur, förväntas katalysera utformningen och genomförandet av en mer djärva och ambitiös teknikpolitik inför det kommande valet 2022 och de efterföljande mandatperioderna.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår
Typ av initiativ Nationellt initiativ